Nasjonal konferanse om etterlatte ved narkotikarelatert død

END er en forkortelse for det nasjonale forskningsprosjektet “Etterlatte ved narkotikarelatert død - i et recoveryperspektiv. Prosjektet startet våren 2017, og forsker på hvilke konsekvenser og belastninger narkotikadødsfall har for nære etterlatte, hvordan de mestrer hverdagen og hvilken støtte de får. Et viktig forskningstema er hva gjør hjelpeapparatet og hvordan kan det bli bedre.

Den 17. november arrangerer Bergen kommune og Korus Bergen en nasjonal konferanse om etterlatte ved narkotikarelatert død. Denne konferansen er en videreføring av den årlige END-konferansen. Du kan melde deg på her: https://korus.no/kurs/etterlatte-ved-rusrelatert-doed-2023.

Påmeldingsfrist er 1. november.

Tom benk i en grønn park
foto: Ann / Unsplash
Publisert: 10. okt. 2023 Av: Bjørnar Bergengen