Etterlatte ved rusrelatert død 2023

KORUS Bergen

Sted:
Scandic Flesland Airport
Adresse:
Lønningsvegen 9 Blomsterdalen 5258
Dato:
fre. 17 nov. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis deltakelse: 0 kr
Påmeldingsfrist
15.11.2023

Vi inviterer til den årlige nasjonale konferansen om etterlatte ved rusrelatert død 17. november 2023. 

KLIKK HER FOR Å SE KONFERANSEN

Konferansen er en videreføring av "END konferansen" og den sjette konferansen. 

Bergen kommune og KORUS Bergen inviterer til nasjonal konferanse i samarbeid med etterlatte, Kirkens Bymisjon og Høyskulen på Vestlandet (HVL).

 

På konferansen vil etterlatte og fageksperter løfte frem tema sorg, stigma og hjelpetiltak knyttet til det å miste noen i rusrelatert død, om det er legemidler, alkohol eller andre stoffer. Konferansen er relevant for etterlatte, pårørende, fagpersoner, politikere og studenter.

 

Det er gratis å delta. Ved umeldt frafall, vil det påløpe et gebyr.


Er du etterlatt og har behov for å få støtte til utgifter til reise og opphold? Dersom du skal delta på konferansen som etterlatt, kan du søke om å få dekket utgifter til reise og opphold. Ta kontakt med Susanne Trønnes.

 

Spørsmål om påmelding: 

lene.iren.olsen.hauge@helse-bergen.no

Spørsmål vedrørende konferansen: 

susanne.tronnes@bergen.kommune.no eller marit.roksvag.markestad@helse-bergen.no

 

Program

08:30 - 09:00      Registrering med kaffe

09:00 - 09:45      Velkommen - kulturinnslag, kort åpning ved de ulike organisasjonene                     

09:45 - 10:15      Livet med en nærstående som har rusmiddelproblemer, og virkningen til tiden etter

                              v/ Sari Lindeman og Rolf Birketvedt 

10:45 - 11:40      Pause

10:45 - 11:40      Hva forteller END prosjektets resultater om etterlattes livssituasjon

                              v/ Kristine Berg Titlestad og Lillian Bruland Selseng

11:40 - 12:00      Etterlatte søsken etter narkotikarelatert død: Forståelser om sorg og søskens                                                     posisjoneringer i vår sorgkultur

                              v/ Gunhild Meen

12:00 - 13:00       Lunsj

13:00 - 13:20       Samarbeid og organisering av tjenester

                               v/ Monika Alvestad Reime

13:20 - 13:40       Profesjonelle hjelpere i møte med etterlatte – hva slags kompetanse beskriver de som                                   viktig? v/ Torill Hauge Totland

13:40 - 14:15        Å motvirke skam. En veileder for ansatte.

                                v/ Arnhild Taksdal                               

14:15 - 14:30        Pause

14:30 - 14:50        Sosial helse og familierelasjoner hos etterlatte ved narkotikarelatert død

                                v/ Øyvind Kalsås

14:50 - 15:10         Hvordan kan nettverk og etterlatte sammen skape god nettverksstøtte ved brå død

                                 v/ Kari Dyregov

15:10 - 15:25         Ny organisasjon for etterlatte etter rusrelatert død

                                 v/ Rolf Birketvedt

15:25 - 15:30          Avslutning 

                                  v/ konferansierene Henriette Blattmann og Rasmus Litland


Pris på overnatting, enkelt rom inkl. frokost ved Scandic Flesland: kr. 1290,- Det vil bli arrangert Etterlattcafé like etter konferansen. Vi har satt av et rom fra 15.30 til 17.00. 

Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no