Utendørsterapi 2024-25

KORUS øst

I september starter vi en ny kursrekke i utendørsterapi, også kjent som friluftsterapi, for kommuner i Innlandet, Akershus og Østfold.

Sted:
DNT Osbakken, i Hunndalen like utenfor Gjøvik
Dato:
ons. 25 sep. - tor. 26 sep. 2024.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Ordinær: 0 kr

Kursopplegget vil gå over seks dager, og er fordelt på tre samlinger, alle ved DNT Osbakken, i Hunndalen like utenfor Gjøvik. Datoer er:

  • 25.-26. september 2024
  • Mars 2025 (datoer kommer)
  • Juni 2025 (datoer kommer)

Kurset vil gi teoretisk, forskningsbasert og praktisk kunnskap om utendørsterapi, og om brukerinvolvering og gruppeprosesser. I tillegg vil vi gi råd og veiledning til etablering eller videreføring av tiltak i egen organisasjon. 

Skape et tilbud der du jobber

Målet er å gi deg nok kunnskap til at du kan starte eller videreutvikle et tilbud i utendørsterapi, i din organisasjon. For å kunne delta på kurset er det derfor en forutsetning at det er forankret i organisasjonen, og at det skal etableres et nytt tilbud eller videreutvikle et eksisterende tilbud. Vi ønsker også at to ansatte fra hver organisasjon deltar.

Målgruppen for kurset er:

  • Ledere og ansatte i rus og psykisk helsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og frivillige/ideelle organisasjoner
  • Ansatte fra tjenester som ønsker å etablere eller videreføre et tiltak i egen tjeneste
  • Tjenesten må være geografisk plassert innenfor vår region, som er Innlandet, Akershus og Østfold

Solide støttespillere

Det er ingen krav til forkunnskap. For utdeling av kursbevis må deltakeren ha vært med på alle samlingene, og selv ha etablert et tilbud i utendørsterapi.

Oppfølging vil foregå via nettverkssamlinger. Målet er én samling per år for å opprettholde og videreutvikle kunnskapen, i felleskap med tidligere deltakere og andre spesielt inviterte.

Med oss på laget har vi flere solide bidragsytere. Kurset arrangeres i samarbeid mellom KORUS øst, stiftelsen Medvandrerne, Kulturnettverket Innlandet Oppland og Den Norske Turistforening Gjøvik og Omegn.

Kursrekken er kostnadsfri.

Dersom du ønsker å delta, kan du sende en forespørsel til Vibeke Fure Wulfsberg eller Ellen Kyrdalen i KORUS øst.

Tentativt program for første samling

Dag 1 (25. sept 2024)

10.00 – 10.45: Velkommen og presentasjon av deltakerne v/ KORUS øst

11.00 – 11.45: Introduksjon til utendørsterapi v/Sørlandet Sykehus

11.45-12.45: Lunsj

12.45- 14.15: Vi vandrer sammen med natur og friluftsliv som metode v / Medvandrerne

14.30-17.00: Utendørsterapi i praksis v/Sørlandet Sykehus

17.00-18.00: Egentid

18.00 - 19.00: Middag

19.00 – 21.00: Bålsamtale som metode v /Medvandrerne

Dag 2 (26. sept 2024)

07.45 – 08.30: Frokost

08.30 – 09.30: Frivillighetens rolle og friluftslovgivning v /DNT

09.45-10.45: Forskning på feltet v/ Sørlandet Sykehus

11.00 – 11.30: Utvask

11.30 – 12.30: Lunsj

12.30 – 14.15: Innføring i implementeringsarbeid. Gruppearbeid – etablering av tilbud i egen tjeneste, mål for progresjon til neste samling v /KORUS øst

14.30 – 15.00: Avslutning og veien videre v / KORUS øst

(Endringer i programmet vil kunne forekomme)

Kontaktperson for arrangementet:
Vibeke Fure Wulfsberg
Vibeke.Fure.Wulfsberg@sykehuset-innlandet.no
Ellen Kyrdalen
ellen.kyrdalen@sykehuset-innlandet.no