Rusfaglig forum

KORUS Bergen

Sted:
Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Adresse:
Dreggsallmenningen 1 Bergen 5003
Dato:
tor. 14 des. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Egenandel: 600 kr.
Egenandel: 0 kr
Påmeldingsfrist
13.12.2023

Vi ønsker velkommen til Rusfaglig forum!

Tema for årets forum er: Rus og rusmiddelbruk i ungdomstiden.

Ungdommen nå til dags! 

10.00-10.20 Åpning v/Senterleder Solveig Storbækken. Kulturelt innslag 

10.20-10.50 Ny forebyggings- og behandlingsreform v/statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, Helse- og omsorgsdepartementet. 

10.50-11.10 Rusmiddeltrender - resultater fra høstens Føre Var v/spesialrådgiver Else Kristin Utne Berg, KORUS Bergen. 

11.10-11.25 Pause 

11.25-11.40 Ungdom og rusmiddelbruk – hva sier trendene? v/spesialrådgiver Kristian Hartveit, KORUS Bergen. 

11.40-12.10 Hva er god rusmiddelforebygging? Panelsamtale med seniorrådgiver hos Statsforvalteren Bente Cecilie Foss, nestleder og fagkoordinator Yvonne Larsen v/KORUS Oslo og Katrin Øien, rådgiver v/KORUS Midt. 

12.10-13.10 Lunsj 

13.10-13.30 Rusarbeid i skolen v/spesialrådgiver Reidar Dale, KORUS Bergen, vernepleier Erik Grønner og helsesykepleier Berta Jorunn Vikesund v/Åstveit skole. 

13.30-13.45 Hybrid opplæring- en måte å bygge kompetanse om ungdom og rus v/ psykologspesialist Randi Abrahamsen, KORUS Bergen. 

13.45-14.00 Hva kjennetegner ungdom som innlegges ved “Rusakutten”? v/ass. avdelingsleder Signe Tynæs, Akuttposten ved Mottaksklinikken. 

14.00-14.15 Pause 

14.15-14.30 Hva er viktig når vi snakker med ungdom? Teamkoordinator og klinisk sosionom Natasha Fuglebakk og erfaringskonsulent/helsefagarbeider som klinisk spesialist i rusbehandling. Dennis Beuster, URO. 

14.30-14.45 Refleksjoner om suksessfaktorer ved et kommunalt lavterskel- og behandlingstil bud v/Lisbeth Skibenes, leder for mottak – og oppfølgingssenter for unge, MO-Ung i Stavanger. 

14.45-15.00 Erfaringer med FACT ung-modellen. Sebastian Slotte, Utekontakten Bergen kommune. 

15.00-15.15 Bekymringsverdig rusmiddelbruk blant barn og unge i Bergen. Resultater fra en HKH-kartlegging. Utekontakten, Bergen Kommune v/ SLT-koordinator Renate Trellevik og feltarbeider Charlotte Nybråten 

15.15-15.30 RUS – dokumentarserien fra NRK. Dokumentarfilmskaper Lasse Gallefoss og researcher Thomas Anthun Nielsen om hvordan de brukte ungdommenes undring inn i dokumentarserien.

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no