Opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Meløy- og Gildeskål kommune. - 02.11.2023 - Dag 2

KORUS nord

Adresse:
Meløy helse og velferdssenter, møterom 4. etg Gammelveien 16 8150 Ørnes
Dato:
tor. 02 nov. 2023.
Tidspunkt:
08:30 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
24.10.2023

Målgruppe:
Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere.

Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre, feks. ruskonsulenter.

Er relevant for fagpersonell i aktuelle tjenester for voksne og barn.

Innholdet i dagen:

Opplæring i å bruke kartleggingsverktøy i samtale om bruk av alkohol i svangerskap.

Introduksjon til «Motiverende samtale» (MI).

Praktiske øvelser.

Program Dag 2. 2. november 2023

08:15- 08:30

Registrering og kaffe

08:30 – 11:15

Introduksjon til motiverende samtale (MI), Turi Enoksen, seniorrådgiver, KORUS-nord

11:15 – 12:00

Lunsj

12:00 – 14:50

Alkohol og graviditet – bruk av kartleggingsverktøyet AUDIT. Ankie Berthelsen, seniorrådgiver, KORUS- nord

Når den gravide bruker alkohol – lovbestemmelser. Ankie Berthelsen.

14.50 - 15.00

Evaluering og avslutning

Praktisk info:

Kurset er gratis. Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no

Deltaker må selv dekke reise og oppholdsutgifter. 

Foredragsholdere