Turi Enoksen

KORUS nord

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg har nå en 20 prosent stilling ved KORUS Nord hvor jeg veileder og underviser i motiverende intervju til ulike målgrupper innen i tidlig innsats og rusarbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Motiverende samtale (MI)

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i rådgivning og sosialpedagogikk. Jeg har også utdanning i og lang erfaring med undervisning innen i Motiverende intervju og er medlem av MINT. Jeg arbeider som førstelektor i pedagogikk ved UiT. I tillegg til Korus arbeid gjennom 11 år har jeg erfaring fra blant annet pedagogisk psykologisk tjeneste, grunnskole, lærerutdanning, veiledning og utdanning i barnevern og sosialt arbeid.