Opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Gamvik- og Lebesby kommune Dag 2

KORUS nord

Adresse:
Kjøllefjord Rådhus, 1.etg. Strandvegen 152 9790 Kjøllefjord
Dato:
tor. 18 jan. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
07.01.2024

Målgruppe:
Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere.
Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre, feks. ruskonsulenter.
Er relevant for fagpersonell i aktuelle tjenester for voksne og barn.

Innholdet i dagen:
Opplæring i å bruke kartleggingsverktøy i samtale om bruk av alkohol i svangerskap.
Introduksjon til «Motiverende samtale» (MI). Praktiske øvelser.

Ansvarlig for dagen:
KORUS nord

Praktiske opplysninger

Kurset er gratis. Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no
Deltaker må selv dekke reise og oppholdsutgifter. 

Foredragsholdere