Opplæringsprogrammet Tidlig Inn i Gamvik- og Lebesby kommune Dag 1

KORUS nord

Adresse:
Kjøllefjord Rådhus, 1 etg Strandvegen 152 9790 Kjøllefjord
Dato:
ons. 17 jan. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
07.01.2024

Målgruppe:
Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og veiledere.
Kommunalt ansatte, deres ledere som i sin tjeneste møter gravide og småbarnsforeldre. Det er også relevant for fagpersonell i aktuelle tjenester for voksne og barn.

Innhold i dagen:
Introduksjon til opplæringsprogrammet Tidlig Inn.
Kommunen har ordet – hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune?
Empatisk kommunikasjon.

Ansvarlig for dagen:
Kommunen i samarbeid med KORUS

Praktisk informasjon

Kurset er gratis. Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no
Deltaker må selv dekke reise og oppholdsutgifter. 

Foredragsholdere