MI innføringskurs på Leknes 28 og 29. august 2024

KORUS nord

Sted:
Meieriet kultursenter
Adresse:
Storgata 27 8070 Leknes
Dato:
ons. 28 aug. - tor. 29 aug. 2024.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
29.05.2024

Kurset er fulltegnet !

Praktiske opplysinger

Kurset er gratis. 
Dersom du blir forhindret fra å delta, setter vi pris på din skriftlige tilbakemelding så snart som mulig.
Bruk: post@korusnord.no

Målgruppe:
Målgruppen er ansatte i kommune -og spesialisthelsetjenesten i Nordland, Troms og Finnmark.

Mål:
Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju (MI). Dette er en samtalemetode for deg som jobber med mennesker som trenger hjelp og motivasjon til å gjøre endringer i livet, og som gir mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Om motiverende intervju (MI)
Motiverende intervju (MI) har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring.
MI er en klientsentrert samtalemetodikk som kan være hensiktsmessig i møte med personer med ulike utfordringer. MI har et grunnleggende holdningssett i møte med klienter/brukere hvor aksept, nysgjerrighet, medfølelse og samarbeid er viktig momenter.
Kommunikasjonsferdigheter og strategier støtter både klienten og hjelperen til å strukturere prosessen, og til å gi god oversikt. Målet er å støtte brukeren i å hente ut egne verdier, evner, ressurser og motivasjon for å lykkes med endring

Innføringskurset:
Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, samt gi en innføring i grunnholdning, og kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet de fire prosesser i MI, hvor viktige emner som strategier, motstand og endringssnakk bla. Begge dager veksler mellom en blanding mellom forelesninger og øvelser.

Foredragsholdere