Kjentmann høsten 2023

KORUS øst

Målgruppen for Kjentmann-opplæringen er miljøarbeidere, miljøterapeuter, lærere, rådgivere eller andre som møter elever i skolehverdagen. Nå kan du melde deg på høstens kurs.

Adresse:
Clarion Collection Hotel Astoria Torggata 23, Hamar
Dato:
ons. 06 sep. - tor. 07 des. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr
Påmeldingsfrist
30.05.2023

Høstens opplæringsrekke er for ansatte i ungdomsskole og videregående skole i Innlandet.

Er du interessert? Ta kontakt med Lena Meistad Nysæther som jobber med Kjentmann i KORUS øst: lena.meistad.nysaether@sykehuset-innlandet.no

Opplæringen er kostnadsfri og inkluderer overnatting og måltider. Den arrangeres av KORUS øst og foregår i Hamar.

Hva er kjentmann?

Kjentmann er en metode for å organisere rusrelatert tematikk i ungdomsskole og videregående skole.

Skolen skal ha en Kjentmann med oppdatert kunnskap om:

  • Rus og rusmidler
  • Tidlig identifisering og rusforebygging
  • Hva man kan gjøre når elever ruser seg

Denne ressurspersonen skal være tilgjengelig for elever, foresatte og kollegaer i skolen.

Ved deltakelse på Kjentmann-opplæringen gjennomgår deltakerne en 50-timers seminarrekke fordelt på 4 samlinger. Seminarrekken omfatter følgende:

  • En generell innføring i ungdom og rusproblematikk
  • Kommunikasjon og samtalemetodikk knyttet til rus/rusforebygging
  • Oversikt over aktuelle samarbeidspartnere for skolen

Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, refleksjoner og øvelser.

Målgruppen for Kjentmann-opplæringen er miljøarbeidere, miljøterapeuter, lærere, rådgivere eller andre som møter elever i skolehverdagen. Helsesykepleiere er ikke primærmålgruppe for opplæringen, da disse gjerne er i en fri stilling mellom skole, elev og foresatte, og har mange andre oppgaver knyttet til skolehelsetjenesten. Disse er imidlertid en viktig samarbeidspartner for Kjentmann. 

Datoer for samlinger høsten 2023:

  • 6. og 7. september
  • 4. og 5. oktober
  • 8. og 9. november
  • 6. og 7. desember