Fagseminar overdoseforebyggende arbeid

KORUS nord

Adresse:
Thon Hotell Alta
Dato:
tir. 26 sep. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
07.09.2023

Målgruppe:

Målgruppen er fagfolk og ledere i kommuner i Troms og Finnmark, samt representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner. Ansatte i helseforetakene er også velkommen til å delta.  

Om fagseminaret:

Formålet med dette fagseminaret er å tilby oppdatert kunnskap om overdose og overdoseforebyggende arbeid, og gi mulighet for erfaringsutveksling. Det legges opp til forelesninger og refleksjon i grupper og plenum.  

På seminaret ser vi på følgende tema:  

  • Hva er en overdose og hvem rammes?  
  • Nasjonale faglige råd om overdoseforebyggende arbeid 
  • Overdoseforebyggende samtaler 
  • Hva gjør vi når vi kommer til en overdose?  
  • Utdeling av Nalokson nesespray 
  • Etter overdosen  
  • Tiltak og rutiner i egen kommune 

Fagseminaret arrangeres i samarbeid med Alta kommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Tilreisende kommuner kan få dekket hele eller deler av reisekostnadene. Les mer om dette under praktisk informasjon. 

Program

09:00 Innledning. Overdoser og overdoseforebyggende arbeid v/KORUS nord

Velkommen og praktisk info v/KORUS og Alta kommune

Hva er OD og hvem rammes? Hvordan kan vi forebygge OD?

Film og refleksjon i plenum

Nasjonale faglige råd om lokalt overdoseforebyggende arbeid

10:15 Pause

10:30 Overdoseforebyggende samtaler og håndtering av overdoser v/Turi Traaen, Naloksonprosjektet og KORUS Oslo

Håndtering av overdose, inkludert bruk av Nalokson nesespray, kameratredning

Naloksonprosjektet 

Overdoseforebyggende samtaler

Refleksjon og diskusjon i grupper og plenum 

11:30 Lunsj

12:15 Forts Overdoseforebyggende samtaler og håndtering av overdoser

13:00 Pause

13:15 Etter overdosen v/KORUS nord

13:30 Pårørende og etterlatte v/KORUS Nord

14:00 Pause

14:15 Implementering i egen kommune v/Alta kommune og KORUS nord

15:30 Vel hjem!

Programmet kan bli endret

Praktiske opplysninger

Kurset gratis!
Dersom du ikke kan delta ber vi deg gi oss beskjed så snart som mulig, bruk post@korusnord.no  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir støtte slik at kommunene i Troms og Finnmark kan få dekket hele eller deler av reisekostnadene. Hver kommune må sende samlet søknad om dekning av reiseutgifter i forbindelse med seminaret til oppgitt kontaktperson (kommer). Søknaden må inneholde kontonummer og organisasjonsnummer. Vedlegg til reiseutlegg legges ved søknaden. Reisekostnader dekkes innenfor en gitt ramme, og tildeles etter skjønnsmessig utmåling. Frist er fire uker etter arrangementet

Foredragsholdere