Et lite webinar om brukermedvirkning på tjenestenivå

KORUS nord

Dato:
tor. 30 nov. 2023.
Tidspunkt:
12:00 - 12:45
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Påmeldingsfrist
28.11.2023

Hvordan få til økt brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå i kommunale rus- og psykiske helsetjenester?

Helse- og omsorgstjenesteloven fastslår nemlig at

  • pasienter og brukere skal bli hørt når kommunen utformer sine helse- og omsorgstjenester
  • kommunen skal etablere systemer for å innhente deres synspunkter og erfaringer
  • det skal legges til rette for samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner

Så, hvordan omsette det til praksis?

Brukerorganisasjonen MARBORG og KORUS nord ønsker å sette lys på brukermedvirkning i et kort webinar som vi håper kan få plass i arbeidshverdagen. Vi tilbyr en smakebit på fornuftige grep en kommune kan gjøre.

Vi går kort gjennom
  • lovkrav til kommunene
  • kommunale prosesser og planverk som brukere og pårørende bør involveres i
  • anbefalte tiltak og virkemidler
  • rolleavklaring og samarbeid med organisasjoner
  • et par gode eksempler

Presentører er

  • Joakim Bangsund fra brukerorganisasjonen MARBORG
  • Terje Myller, som er rådgiver ved KORUS nord

Johanne Punsvik, KORUS nord innleder og ønsker velkommen.

I de siste ti minuttene blir det mulighet for spørsmål, tanker og erfaringsutveksling.

Etter webinaret vil vi be om tilbakemelding fra deltakerne via QuestBack på hva som var nyttig og hvilke tema dere eventuelt ønsker mer fordypning i.

Målgrupper for webinaret er kommuneledere, fagkoordinatorer, ansatte i rus- og psykisk helsetjenester og bruker- og frivillige organisasjoner i Nord-Norge.

Foredragsholdere