KORUS Bergen søker ny medarbeider

Brenner du for å styrke det oppsøkende- og overdoseforebyggende feltet? Har du helse- og sosialfaglig utdanning på masternivå og solid kommunal praksis? Da kan du være den rette.  

Bilde av fire medarbeidere i KORUS Bergen som sitter i sofaen med en kopp kaffe
PLASS TIL FLERE: Vi ønsker oss nye mennesker til vårt fagfellesskap. (Foto: Thomas Anthun Nielsen)

Dette er en nyopprettet stilling som den rette personen får være med å forme sammen med de gode kollegene i KORUS. Oppgavene dine vil være knyttet til utviklingsarbeid i overdoseforebyggende arbeid og oppsøkende metodikk rettet mot kommunene i Vestland. Sammen med dyktige kolleger i KORUS Bergen skal du også jobbe nasjonalt sammen med kolleger i de seks øvrige sentrene, sier senterleder Solveig Storbækken.  

KORUS har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til regionalt implementerings-, utviklings- og kvalitetssikringsarbeid av oppsøkende metodikk og overdoseforebyggende arbeid. Dette gjennom deltakelse i nasjonale og regionale arbeidsgrupper, nettverkssamlinger og opplæring. 

Vi er et av syv sentre i Norge og vi i Bergen skal bistå kommunene i Vestland fylke. Vi er en del av Helse Bergen og er lokalisert i sentrale lokaler på Mindemyren med kort vei til Bybanens line 1 og 2. Sentrene tilbyr kurs, opplæring, fagsamlinger og konferanser. I tillegg etablerer og drifter vi faglige nettverk og bistår med fagutvikling og veiledning, fortsetter Storbækken. 

Som medarbeider i KORUS Bergen vil du få faglig oppfølging og gode muligheter til egen faglig utvikling. Innholdet i stillingen vil kunne endre seg i tråd med endringer i interne behov, og/eller gjennom oppdraget fra Helsedirektoratet. Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til at KORUS Bergen sin samlede oppgaveportefølje utføres. Stillingen innebærer reiseaktivitet. 

Den viktigste grunnen til å ville jobbe med oss handler om dine kommende kolleger. Vi er et fagfellesskap med mennesker med ulik faglig bakgrunn. Det gjør at vi som fagfellesskap ofte finner de gode løsningen sammen siden hver enkelt medarbeider bringer med seg ulik kunnskap inn i fellesskapet til beste for alle, sier hun videre.  

Vi kan tilby deg 100 prosent fast stilling og gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Du vil få spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsrettet kompetansemiljø sammen med positive og dedikerte kolleger. Søk da vel! 

Publisert: 18. mar. 2024