Rådgivende enheter for russaker – hva vet vi?

Alle kommuner er pålagt å ha en rådgivende enhet for russaker. Hva betyr det og hvordan kan vi i KORUS hjelpe deg?

Else Kristin Utne Berg, spesialrådgiver KORUS Bergen.
Else Kristin Utne Berg, spesialrådgiver i KORUS Bergen, har skrevet en rapport om Rådgivende enheter i russaker

Enheten ble opprettet som en del av forslagene til rusreformsutvalget i NOU 2019:26, og vi i KORUS får henvendelser fra dere ute i kommunene som er usikker på hvordan din kommune kan organisere en slik enhet. Hvem bør sitte i den? Kan vi samarbeide med andre kommuner? Hvordan unngår vi å blande roller? Er dette helsehjelp eller er det straff?

KORUS Bergen tok opp temaet i sin månedlige sending «Rusfaglig Frokost», hvor Else Kristin Utne Berg fra KORUS Bergen og Steinar Skaug, Tiltaksleder Tidlig Ute og Rådgivende enhet for russaker i Bergen Kommune var med for å gi sine råd og perspektiver. Bergen Kommune har fått sine første saker og Skaug er med for å dele sine erfaringer med dere.

Rusfaglig Frokost fra oktober 2022 (Vimeo)

Enhetene skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika.

Les mer på Regjeringen.no her.

Nybrottsarbeid

Utne Berg er en av forfatterne av rapporten Rådgivende enheter i russaker, som blant annet beskriver hvordan KORUS kan bistå kommunene med kompetanse inn i dette nybrottsarbeidet. Hun understreker at det kommer mer informasjon fra Helsedirektoratet.

Les hele rapporten "Rådgivende enheter i russaker" her  

– En av tilbakemeldingene vi fikk på en samling vi hadde sammen med statsforvalteren i Vestland var behovet for flere samlinger som denne. En annen diskusjon var hvordan rustester skal brukes og om enhetene skal være en del av straffesporet etter hjelpelinjen.

– Gitt de rådgivende enhetenes oppgaver og mandat slik dette er vedtatt av Stortinget og senere Høyesteretts domsavsigelser, er det avklart at målgruppen for de rådgivende enhetene er personer som ikke er rusmiddelavhengige eller har en kjent rusmiddelproblematikk. Rusmiddelavhengige og de med en kjent rusmiddelproblematikk skal ikke straffes for oppbevaring av narkotika til eget bruk, men eventuelt henvises til helsehjelp (det såkalte «hjelpe-sporet»).

Øvrige personer som pågripes av politiet og er i besittelse av rusmidler til eget bruk henvises til rådgivende enheter, som har sanksjonære oppgaver (det såkalte «straffesporet»). På bakgrunn av dette er det forventet at det (hovedsakelig) er ungdom eller unge voksne som gjennom påtaleunnlatelse blir henvist til enhetene for råd/veiledning og eventuell ruskontroll der dette er satt som vilkår.

– Vi forstår at det er mange kommuner der ute som har spørsmål og vi i KORUS er tilgjengelige for å bistå dere i kommunene med rusmiddelkompetanse og komme med innspill til både organisering av og innhold i de rådgivende enhetene.

Ansatte

Publisert: 1. mar. 2023 Av: Thomas Anthun Nielsen (i permisjon)