Webinar: Lansering av veileder for psykisk helsearbeid barn og unge

– Kjenn på den ansvarsrollen dere har, bruk veilederen og snakk sammen. For det er ikke alltid sånn at flere kokker blir mer søl, sa ungdomsrepresentant Emma Sofie Lae-Pedersen da Helsedirektoratet lanserte Nasjonal veileder for psykisk helsearbeid barn og unge.

Skjermdump fra webinar om psykisk helse barn og unge.
UNGDOMMENS RØST: Emma Sofie Lae-Pedersen er leder av Ungdomsrådet i Helse Fonna og har vært med i referansegruppa for den nye veilederen. (Skjermdump)

En av hensiktene med den nye veilederen er ifølge Helsedirektoratet nettopp "å gi anbefalinger om hvordan et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling, kan oppnås".

Lanseringen av veilederen er tilgjengelig i opptak, og inkluderer en hilsen fra Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, informasjon fra direktørene i direktoratene som har vært involvert i arbeidet, en kommunes historie om hvordan de jobber med psykisk helsetilbud til barn og unge, og en brukerstemme som forteller hvordan det oppleves å få behandling i systemet.

Målgruppen for webinaret er de som jobber med barn og unge i kommunenen, spesielt innen helsetjeneste, barnevern og utdanning. Sendingen er også aktuell for ansatte i helseforetak og kompetanse- og forskningsmiljøer, samt brukerorganisasjoner. ​

Nasjonal veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge er utarbeidet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Husbanken. Arbeidet er ledet av Helsedirektoratet.

Implementering av veilederen

For å sørge for effektiv implementering av veilederen, er det satt opp en egen gruppe som består av kommuner som har jobbet og fått på plass gode psykiske helsetilbud, statsforvalterne, helseforetakene, kompetansesentrene og brukerorganisasjonene. Denne gruppen skal samarbeide med Helsedirektoratet og de andre direktoratene som har vært involvert i arbeidet med veilederen.

Kommunene skal ifølge Helsedirektoratet også få nødvendig kompetansestøtte gjennom for eksempel konferanser og arbeidsseminarer, og det vil i tillegg utlyses egne tilskuddsmidler gjennom statsforvalteren.

Les mer om lanseringen og se hele sendingen på Helsedirektoratet.no

Se hele veilederen her

Publisert: 9. nov. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland