Vil ruste opp kompetansen på rus

– Alle barnevernsinstitusjoner må ha kompetanse på rus, og vi foreslår derfor å ruste opp denne kraftig. Det sier utvalgsleder Erik Stene fra barnevernsinstitusjonsutvalget i et intervju med Rus & Samfunn.

Skjermdump fra regjeringen.no der leder for barnevernsinstitusjonsutvalget la fram sitt forslag.
FORSLAG TIL ENDRING: Utvalgsleder Erik Stene, la torsdag 26.10 fram barnevernsinstitusjonsutvalgets forslag. (Skjermdump - regjeringen.no)

Torsdag ble utredningen «Med barnet hele vegen» overlevert Barne- og familiedepartementet. Utvalget har hatt som mandat «å vurdere hvilke oppgaver, rammer og omfang fremtidens institusjonsbarnevern skal ha, og alternative måter å organisere det samlede tilbudet ut ifra barnas behov».

Se opptak fra overleveringen her

Totalt la utvalget fram 50 anbefalinger på hva som kan gjøres bedre. Det foreslår blant annet:

  • At ansvaret for spesialisert rusbehandling for barn legges til spesialhelsetjenesten
  • En ny nasjonal faglig retningslinje for rus og avhengighet for barn og unge
  • Økt kompetanse på rus i alle barnevernsinstitusjoner

Les mer om utvalgets rapport her

I forbindelse med overleveringen, har magasinet Rus & Samfunn intervjuet utvalgslederen. Der løfter han blant annet fram KORUS som et viktig miljø som kan bistå når det gjelder å øke institusjonenes kompetanse på rus.

– Det finnes mye kompetanse på rus i Norge som kan bistå. Innenfor barnevern har vi for eksempel LBR-institusjonene (læringsbasert rusbehandling) og kollektivene. Og også i spesialisthelsetjenesten (f.eks TSB) og i kompetansemiljøer som KORUS, Blåkors og A-senteret. Nå er det på tide at alle krefter forenes så barn og unge ikke diskrimineres fra den beste helsehjelpen, slik Barnekonvensjonens artikkel 24 slår fast at de har krav på, sier Stene til Rus & Samfunn.

Les hele intervjuet hos Rus & Samfunn

Publisert: 26. okt. 2023