Episode 1: Fest

Tema: Hvordan feste trygt og hvordan ta vare på hverandre

Mann som smiler og tar bilde med mobiltelefon

I undervisningsopplegget knyttet til første episode i serien RUS finner du følgende:

1. Læreveileder

Her finner du informasjon om rammer for undervisningsopplegget, tips og råd til forberedelser, oversikt over forventet tidsbruk og lenker til nyttig informasjon. Du finner også forslag til gruppearbeid, lenker til aktuelle filmsnutter og idéer til refleksjonsspørsmål.

Last ned PDF (bokmål)

Last ned PDF (nynorsk)

2. Presentasjon til bruk i klasserommet

For å gjøre det enkelt for deg som lærer, har vi laget en presentasjon (PowerPoint) som følger lærerveilederen og kan brukes i klasserommet. Presentasjonen kan tilpasses den lokale undervisningen, for eksempel ved å hente inn statistikk fra kommunen eller bydelen og løfte fram aktuelle problemstillinger som berører elevene på skolen.

Last ned Powerpoint

3. Eksempel på lokal statistikk

Å knytte undervisningen direkte opp mot statistikk med oversikt over lokal bruk og holdninger knyttet til alkohol, cannabis og andre rusmidler bidrar til å gjøre den mer aktuell og interessant for elevene. Her finner du et eksempel på en presentasjon med tall fra Ungdata. Sammen med for eksempel en enkel undersøkelse i klasserommet, kan dette være et godt utgangspunkt for diskusjon.

Last ned Powerpoint

4. Kompetansemål

Forslag til kompetansemål som kan være aktuelle for å forankre undervisningsopplegget i læreplanverket.

Last ned PDF

Publisert: 16. feb. 2023