Episode 4: Gledesrus

Tema: Når er rus glede, og når er det ikke glede?

Mann kikker inn i kamera med russ som fester i bakgrunn

I undervisningsopplegget knyttet til fjerde episode i serien RUS finner du følgende:

1. Læreveileder

Her finner du informasjon om rammer for undervisningsopplegget, tips og råd til forberedelser, oversikt over forventet tidsbruk og lenker til nyttig informasjon. Du finner også forslag til gruppearbeid, lenker til aktuelle filmsnutter og idéer til refleksjonsspørsmål.

Last ned PDF (bokmål)

Last ned PDF (nynorsk)

2. Presentasjon til bruk i klasserommet

For å gjøre det enkelt for deg som lærer, har vi laget en presentasjon (PowerPoint) som følger lærerveilederen og kan brukes i klasserommet. Presentasjonen kan tilpasses den lokale undervisningen. Her kan man blant annet løfte fram aktuelle problemstillinger som berører elevene på skolen.

Last ned PowerPoint

3. Kompetansemål

Forslag til kompetansemål som kan være aktuelle for å forankre undervisningsopplegget i læreplanverket.

Last ned PDF

Publisert: 17. feb. 2023