Episode 5: En god flokk

Tema: Hvordan kan en god flokk hindre skadelig rusbruk?

Gutt med lue som spiller gitar
1. Læreveileder

Her finner du informasjon om rammer for undervisningsopplegget, tips og råd til forberedelser, oversikt over forventet tidsbruk og lenker til nyttig informasjon. Du finner også forslag til gruppearbeid, lenker til aktuelle filmsnutter og idéer til refleksjonsspørsmål.

Last ned PDF (bokmål)

Last ned PDF (nynorsk)

2. Presentasjon til bruk i klasserommet

For å gjøre det enkelt for deg som lærer, har vi laget en presentasjon (PowerPoint) som følger lærerveilederen og kan brukes i klasserommet. Presentasjonen kan tilpasses den lokale undervisningen. Her kan man blant annet løfte fram aktuelle problemstillinger som berører elevene på skolen.

Last ned PowerPoint

3. Statistikk

Å knytte undervisningen direkte opp mot statistikk med oversikt over lokal bruk og holdninger knyttet til alkohol, cannabis og andre rusmidler bidrar til å gjøre den mer aktuell og interessant for elevene. Her finner du et eksempel på en presentasjon med tall fra Ungdata. Sammen med for eksempel en enkel undersøkelse i klasserommet, kan dette være et godt utgangspunkt for diskusjon.

Last ned PDF

4. Kompetansemål

Forslag til kompetansemål som kan være aktuelle for å forankre undervisningsopplegget i læreplanverket.

Last ned PDF

Publisert: 17. feb. 2023