Skal kartlegge europeisk rusbruk

Norge er for aller første gang med på EUs narkotikabyrå (EMCDDA) sin årlige undersøkelse om rusmiddelbruk. Undersøkelsen er anonym, og gjennomføres på nett.

Illustrasjon av en mobiltelefon der en person fyller inn informasjon. Ved siden av ligger det to piller.
INFORMASJON OM RUSBRUK: European Web Survey on Drugs samler inn informasjon om rusmiddelbruk i Europa.

Dette er femte gang EMCDDA gjennomfører en slik undersøkelse, og i år deltar til sammen 35 land.

Målet er å samle inn informasjon om rusbruk i de ulike landene, og å benytte dette til å utvikle en kunnskapsbasert rusmiddelpolitikk på lokalt og på europeisk nivå.

Katrin Øien fra KORUS midt, som sammen med kollega Renate Kleivhaug Vesterbekkmo, tilbyr kurs basert på EMCDDA sin håndbok i rusforebyggende arbeid, håper nordmenn tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

– Vi trenger godt faktagrunnlag for både kunnskapsbaserte tiltak, strategier og retningslinjer. Ved å bruke noen minutter på denne undersøkelsen vil vi få bedre oversikt over hvilke rusmidler som brukes, hvem som bruker dem, hvor mye som brukes og hvor ofte. Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi tilby mer treffende hjelp til de som trenger det, sier Øien.

I Norge gjennomføres undersøkelsen på initiativ og i samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning og Helsedirektoratet.

Les mer om European Web Survey on Drugs

Gjennomfør undersøkelsen for Norge her

Publisert: 24. mai 2024