Ruskonferansen 2025: Hold av dagene!

Ønsker du å holde deg oppdatert på hva som skjer på rusfeltet? Kom på Ruskonferansen som arrangeres i Trondheim 1. og 2. april neste år.

Bilde av logoen for Ruskonferansen, med en tekst som sier "Arrangeres 1. og 2. april på Clarion Hotel i Trondheim".

I fjor møttes over 550 ruseksperter, behandlere, brukerrepresentanter og pårørende til Ruskonferansen. Den gangen handlet det om hvordan vi skaper en framtidsrettet og inkluderende oppfølging av mennesker med rus- og avhengighetstilstander. 

Nå planlegges Ruskonferansen 2025, som vil foregå 1. og 2. april i Trondheim.  

Informasjon om påmelding, tema og foredragsholdere for neste års konferanse vil deles fortløpende her på korus.no og på Facebooksiden til konferansen.

Hvis du vil holde deg oppdatert på alle kurs og konferanser som KORUS arrangerer, anbefaler vi å melde deg på vårt nasjonale nyhetsbrev.

Ruskonferansen
  • Ruskonferansen er en todagers konferanse som arrangeres hvert andre år av St. Olavs hospital HF og KORUS midt i samarbeid med den øvrige rusbehandlingen i Midt-Norge. 
  • Kommunerusprisen deles ut i forbindelse med konferansen. Prisen skal hedre en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som utmerker seg enten innen forebygging eller behandling, oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer.

Kontakt

Publisert: 21. jun. 2024 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen