Ansatte i rådgivende enheter får nå et møtepunkt!

Nå starter vi opp med nettverkssamlinger for ansatte og ansvarlige ved rådgivende enheter for russaker i Oslo. Første møte er 26. mai.

En jente strekker fram hånden. Hånden er full av piller. Det er hånden som er i fokus, mens jenta er uskarp.

I fjor ble det obligatorisk for alle kommuner å ha en rådgivende enhet for russaker. Disse enhetene skal ta imot mennesker som får oppmøteplikt som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker knyttet til bruk og besittelse av narkotika. Målgruppen for enhetene er personer som ikke er rusavhengige eller har en kjent rusmiddelproblematikk.

Nettverket vil ha jevnlige samlinger for å kunne dele erfaringer, drøfte relevante temaer og få faglige innspill med tanke på å optimalisere og videreutvikle enhetenes funksjon.

Samlingene arrangeres av Anna-Sabina Soggiu fra KORUS Oslo, Børge Erdal fra Uteseksjonen, Kari Fauchald fra Velferdsetaten og Elin Ristvedt fra Statsforvalteren Oslo/Viken.

KORUS bistår kommuner og bydeler med etablering og utvikling av rådgivende enheter, og har laget en egen rapport om temaet. KORUS har også flere verktøy og innsatser som kan være nyttige i dette arbeidet, slik som Ungdata, Hurtig kartlegging og handling (HKH), Motiverende samtale, Kjentmann og FACT.

Publisert: 23. mai 2023