Nettverk for høyintensitetstrening innen rusbehandling

Grete Flemmen og Henrik Loe ved KoRus Midt forsker på ruspasienters somatiske helse og høyintensitetstrening som medisin. Nå er det etablert et nasjonalt nettverk for å fremme denne behandlingsformen innen psykisk helse og rus.

kvinne løper på tredemølle

Forskning har gjentatte ganger vist at de mest effektive treningsmetodene for å bedre pasientenes fysiske helse er intervalltrening med høy intensitet og styrketrening med tung belastning. I doktorgradsarbeider ved NTNU og i praksis ved Treningsklinikkene på St. Olavs er det vist at treningsmetodene både er effektive og lar seg gjennomføre hos rus- og psykiatripasienter.

Reduserer risiko for tidlig død

Forskerne Grete Flemmen og Henrik Loe ved FoU-seksjonen til KoRus Midt er pionerer innen dette arbeidet. I samarbeid med Rådet for Psykisk helse og Fagrådet-Rusfeltets hovedorganisasjon har de tatt initiativ til et nettverk for behandlingssteder som jobber med «høyintensiv trening som medisin». Poenget med behandlingsformen er å bedre rus- og psykiatripasienters somatiske helse, og redusere risiko for livsstilssykdommer og for tidlig død.

Selvgående kompetansegrupper

I første omgang etableres et nasjonalt nettverk for behandlingssteder som har jobbet strukturert og forskningsbasert med fysisk pasienttrening over tid. Medlemmer av det nasjonale nettverket skal spre kompetanse videre til regionale nettverk og være pådrivere for at høyintensitet trening i behandling blir et tilbud til pasienter med rus og/ eller psykiske problemer. På sikt skal det etableres nettverk tilknyttet hver helseregion.

Deltakere i nettverket

Aktørene som er inkludert i første runde er:

 • St. Olavs hospital, Klinikk for Rus og avhengighetsmedisin
 • St. Olavs hospital, Divisjon psykisk Helsevern, Østmarka
 • Kompetansesenter rus – Midt-Norge, FoU-seksjonen
 • Blå Kors, Borgestadklinikken
 • Finnmarkssykehuset, Klinikk Alta
 • Molde Behandlingssenter
 • Kirkens Bymisjon, Rogaland A-senter
 • Helgelandssykehuset, Rusavdelingen på Mo
 • Helse Bergen, Psykiatrisk klinikk i Sandviken, Treningspoliklinikken
 • NTNU, Institutt for psykisk helse
 • Idretten skaper sjanser
 • Brukerrepresentanter

Metoden

For utholdenhetstrening må det benyttes et tilstrekkelig helkroppsarbeid. Det mest effektive er intervalløp i motbakke, der det samles mest mulig tid i høyintensitetssonen 85-95 prosent av maksimal hjertefrekvens (HRmax). For eksempel fire intervaller av fire minutter på tredemølle. For styrketrening er det mest effektivt å trene på intensitet 85-90 prosent av 1RM, noe som medfører at man klarer fire –fem repetisjoner før man trenger pause, eksempelvis fire sett av fire repetisjoner.

Kontakt

Publisert: 25. mai 2021