LAVterskelkonferansen: Påmeldingen er åpnet

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre innleder årets konferanse, som foregår i Oslo 3.-4. desember.

Jan Kristian Vestre, portrett
RUSMINISTER: Jan Kristian Vestre ble utnevnt som ny helse- og omsorgsminister i april, og er øverste ansvarlige minister for rusfeltet (Foto: David Berg Tvetene / NFD)

Nå er påmeldingen åpnet for LAVterskelkonferansen 2024 - en av de viktigste møteplassene for rusfeltet.

– Vi gleder oss til innholdsrike dager med inspirasjon, kunnskap og fagutveksling, forteller Eva Kristiansen og Lise Hellum-Håkestad, ansvarlige for konferansen i KORUS øst.

– Overdosestrategien feirer ti år, og vi har i den anledning vært så heldige å få Jan Kristian Vestre til å åpne konferansen for oss, fortsetter Hellum-Håkestad.

– Må tas på dypeste alvor

Vestre ble utnevnt som ny helse- og omsorgsminister i april i år, og er dermed øverste ansvarlige minister for rusfeltet.

Noen uker etter at han inntok ministerposten, ble den dystre statistikken for overdosedødsfall i 2023 lagt frem av Folkehelseinstituttet.

363 døde utgjorde det høyeste antallet på 22 år, og trenden de siste ti årene er en økning i narkotikautløste dødsfall. Vestre har uttalt at utviklingen må tas på dypeste alvor. 

– Dette ser ut som tall på papir, men bak tallene er det en person, en skjebne og en familie. Vi må ta dette på dypeste alvor, og se om det er behov for å styrke innsatsen på psykisk helse, sa han til TV2.no samme dag som tallene ble offentliggjort.

Aktuelle tiltak

Reseptbelagte smertestillende legemidler troner toppen av den tragiske statistikken. Ifølge TV2 sier Vestre at tiltak innenfor flere området kan være aktuelle:

  • Tilgang på legemidlene
  • Veiledning ved bruk
  • Holdningsarbeid
  • Tettere oppfølging av pasientene i primærhelsetjenesten

– Det at Vestre prioriterer en overdose- og lavterskelkonferanse opplever vi som en bekreftelse på at han tar utfordringene på alvor. Hva han vil si under konferansen blir spennende å høre, sier Lise Hellum-Håkestad.

Hun poengterer at LAVterskelkonferansen bidrar til å fortsette å holde bevisstheten oppe på det viktige temaet overdoseforebygging.

Lise Hellum-Håkestad og Eva Kristiansen
ARRANGØR: Lise Hellum-Håkestad og Eva Kristiansen i KORUS øst er hovedarrangører for LAVterskelkonferansen.

Betydningen av tilhørighet

Etter Vestre vil Espen Freng, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, få ordet. Han vil fortelle om overdosestrategien - som mange offentlige virksomheter har jobbet etter de siste ti årene. Arild Knutsen i Foreningen for human ruspolitikk vil deretter gi brukerperspektivet.

Det videre konferanseprogrammet har fokus på betydningen av tilhørighet, og det å bety noe for andre i det forebyggende arbeidet med overdoser.

– Filosof Arne Johan Vetlesen vil snakke om det å bety noe i en større kontekst enn seg selv, og viktigheten av aktivitet og tilhørighet, forteller Kristiansen.

Eldre rusbrukere

– Dagny Adriaenssen Johannessen, førsteamanuensis Oslo Met, og Nina Kavita Heggen Bahl, forsker på St.Olavs hospital, vil følge opp temaet. Vi får presentert ulike lavterskeltilbud og hvordan vi best mulig kan hjelpe eldre rusbrukere. Somatisk helse og ernæring står også på programmet og vi får oppdatert kunnskap om brukerutstyr, fortsetter hun.

Konferansen vil også peke på hva kjønn og kulturell bakgrunn kan kan bety for hjelpen folk faktisk får.  

– Erfaringsmessig er dette en populær konferanse, og deltakere fra hele landet er velkomne til å melde seg på, sier Kristiansen.

Ønsker du å delta? Velkommen til to dager med et spennende program.

Meld deg på her.

Om LAVterskelkonferansen

Dato: 3.-4. desember 2024

Sted: Oslo Kongressenter

Pris: Inngangsbilletten er gratis og inkluderer pausemat og lunsj. Påmelding kreves.

Målgruppe: Alle som møter mennesker med utfordringer knyttet til rus i kommunene, spesialisthelsetjenesten, ideelle og private aktører, inkludert ledere. Også bruker- og pårørendeorganisasjoner vil ha utbytte av å delta.

Arrangør: KORUS øst, i samarbeid med KORUS Oslo og Helsedirektoratet.

Publisert: 7. jun. 2024 Av: Kai Nygaard