KORUS midt søker rådgivere

Vil du jobbe med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig kompetansemiljø? Nå søker KORUS midt to rådgivere til sin seksjon i Møre og Romsdal med arbeidssted i Ålesund.

Utsiktsfoto av Ålesund i skumringslys
ARBEIDSSTED: Begge stillingene er tilknyttet KORUS midt sin seksjon i Møre og Romsdal som har kontorer i Ålesund. (Foto: Samuel Han, Unsplash)

KORUS midt er et av syv regionale kompetansesenter på rusfeltet som mottar oppdrag og midler fra Helsedirektoratet. Vi har som samfunnsoppdrag å bistå kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rusfeltet.

KORUS midt har kontorer i Trondheim og Ålesund, og dekker fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Seksjonen i Møre og Romsdal søker nå to rådgivere til én fast stilling og ett vikariat.

–  I KORUS midt blir du del av et tverrfaglig kompetansemiljø med positive og engasjerende kolleger, sier Rita Valkvæ, avdelingsleder for KORUS midt, seksjon Møre og Romsdal.

Her kan du lese mer om arbeidsoppgavene til hver stilling:

Arbeidsoppgaver - rådgiver i fast stilling

  • Ansvar for utviklingsarbeid knyttet til implementeringsstøtte, og fidelitymålinger ved etablering og oppfølging av ACT/FACT-team og FACT ung-team i kommunene
  • Ansvar for drift av regionale nettverk for ACT/FACT-team i samarbeid med andre aktører
  • Bistå med etablering og utvikling av oppsøkende arbeid mot ungdom i kommunene
  • Generelt ansvar for samarbeid om utviklingsarbeid som omfatter forebygging, tidlig innsats og oppfølging/behandling av mennesker med rusmiddelproblemer
  • Arbeidet vil omfatte kartlegging og analyse av data, prosessledelse, prosjektarbeid, formidling av kompetanse og undervisning knyttet til fagfeltet.
  • Kompetanseutvikling, rådgivning og veiledning

Søk på stillingen her.
Webcruiter-ID: 4758790992
Søknadsfrist: 10. 03. 2024

Arbeidsoppgaver - rådgiver i vikariat  

  • Ansvar for utviklingsarbeid relatert til pårørende og barn som pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret (LMS) 
  • Ansvar for å ivareta pårørende - og brukermedvirkning i utviklingsarbeid om oppfølging og behandling av mennesker med ruslidelser og tidlig innsats 
  • Arbeidet vil omfatte prosessledelse, prosjektarbeid, formidling av kompetanse og undervisning knyttet til fagfeltet 
  • Kompetanseutvikling, rådgivning og veiledning 

Vikariatet har en varighet ut 2025 med mulighet for forlengelse.

Søk på stillingen her.
Webcruiter-ID: 4762987643
Søknadsfrist: 01. 03. 2024

Kontakt

Publisert: 16. feb. 2024