Europeisk narkotikarapport: Flere grunner til bekymring

Flere og mer potente rusmidler, nye syntetiske rusmiddelkombinasjoner og større utfordringer knyttet til kokain. Det er noen av funnene i den europeiske narkotikarapporten for 2024.

Illustrasjon av ulike rusmidler på blå bakgrunn.

Hvert år publiserer det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) en rapport med gjennomgang av trender og trusler når det gjelder bruk, salg og skader knyttet til narkotika. Rapporten baserer seg på data fra til sammen 29 land, og er nå tilgjengelig på EMCDDA sine nettsider.

Else Kristin Utne Berg, rådgiver i KORUS Bergen, har sett nærmere på rapporten og melder om flere grunner til bekymring.

– Det er fremdeles høy forekomst av injisering av rusmidler og det er knyttet bekymring til økt forekomst av HIV-smitte på grunn av dette. Det er også rapportert om økt tilgjengelighet til ketamin med flere akutte og kroniske helseskader, sier Utne Berg.

Advarer mot nye stoffer

Hun advarer i tillegg mot signalene i rapporten om nye stoffer på markedet.

– En ser i tillegg flere syntetiske rusmiddelkombinasjoner, som for eksempel «rosa kokain». Dette er en blanding av flere ulike stoffer som MDMA, ketamin, kokain og også ofte 2C-B, sier hun.

Når det gjelder kokain, som det de siste årene har vært flere større beslag på her i landet, er bildet i resten av Europa veldig likt det vi har sett i Norge.

– Kokain spiller en stadig større rolle når det gjelder rusmiddelrelaterte problemer i Europa. Rekordbeslag, nye tilvirkningsmåter og styrket samarbeid mellom kriminelle nettverk bidrar til dette, sier Utne Berg.

Les hele rapporten her

Publisert: 12. jun. 2024