MI-analyse

MI-analyse tilbyr tilbakemelding og veiledning til fagpersoner som ønsker å få vurdert hvor godt de anvender metoden Motiverende samtale (MI). Hensikten med tjenesten er å bistå fagpersoner til å utvikle seg til å bli gode MI-utøvere og å opprettholde fagkompetanse i MI.

MI-Analyse er et nasjonalt veiledningsenter ved KORUS Bergen som ble etablert i 2012 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selve siden for å sende inn samtalen finner du ved å klikke her. På denne siden gir vi deg en oversikt over verktøyet og hvem verktøyet passer for. Er noe uklart så ta gjerne kontakt med oss, du finner kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Hvem kan sende inn til MI-Analyse?

MI-Analyse er i utgangpunktet et tilbud til ansatte i kommune og til kursdeltakere som har deltatt på MI-kurs arrangert av ditt regionale KORUS. Dersom du ikke har tatt MI- kurs i regi av KORUS, ta gjerne kontakt for informasjon om analyse av samtale.

Hvilke samtaler kan sendes inn.

Mange sender inn samtaler med en kollega eller noen en kjenner. Det er også mulig å sende inn samtaler med klienter eller pasienter som har samtykket til dette. MI-Analyse er underlagt regler for konfidensialitet, og Datatilsynet har gitt godkjenning for elektronisk innsendingsmetode.

Samtykke og anonymitet.

Som behandler har du ansvar for at klient/pasient gir sitt skriftlige samtykke til at lydopptak tas og at lydopptaket sendes til MI-Analyse for koding. Samtykkeskjemaet beholdes av behandler og sendes ikke inn til MI-Analyse.

Du har som behandler ansvar for at ingen opplysninger som kan identifisere din klient (navn, personnummer, adresse og telefonnummer) oppgis ved innspilt samtale, og du må derfor avidentifisere klienten. Dette for å øke klientsikkerheten ytterligere.

Samtykkeskjema

Bare en behandler.

For at vi skal kunne kode samtalen reliabelt kan bare én behandler være delaktig i samtalen. Varighet av samtalen. Samtalen må minimum være 20 minutter lang. Send gjerne inn lengre samtaler. Vi koder 20 minutter av samtalen, transkriber den delen av samtalen som ønskes kodet.

Målatferd.

For å kunne gi tilbakemelding på arbeid med motivasjon, er det viktig at samtalen har en målatferd, eksempelvis å slutte å drikke, begynne å trene, redusere vekt etc.

Les mer om måladferd

Hvordan sende inn samtale til MI-Analyse.

Samtalen spilles inn med lydopptak og lastes deretter opp på mianalyse.no. Lydopptaket som skal kodes må transkriberes.

Elektronisk opplasting.

  • Samtale og transkribert dokument lastes opp på mianalyse.no.
  • Gyldige lydfil formater er mp3, wav ogg, wma, 3gp, m4a, mp4 og amr.
  • Maks 450 MB
  • Gyldig dokument formater er pdf og docx.
  • Maks. 10 MB
  • Husk å bruke en oppdatert nettleser, eksempelvis Google Chrome

Transkript.

Transkribering av opptaket skal inneholde følgende:

  • Målatferd for samtalen, for eksempel å slutte å drikke, begynne å trene, redusere vekt, etc.
  • Fra tid – til tid som ønskes kodet (for eksempel fra 0–20 min eller 5-25 min)
  • Merke hva som er behandlerutsagn, og hva som er klientutsagn.
  • Navn på behandler som gjennomfører samtalen

Hva skjer når vi har mottatt samtale.

Når MI-Analyse, KORUS Bergen, har mottatt lydopptaket og tilhørende transkript sendes en e-postbekreftelse på at lydopptaket er mottatt og hvilket saksnummer samtalen din er tildelt. Skriftlig feedback med resultatene fra kodingen og kommentarer sendes tilbake til deg pr e-post når kodingsarbeidet er ferdigstilt.

Du vil i samme e-post få forespørsel om du ønsker telefonveiledning i etterkant og innen en måned etter at du har mottatt resultatene fra koding. For at den muntlige feedbacken skal bli så nyttig som mulig for deg, er det fint om du har lyttet igjennom din samtale i forkant av telefonveiledningen.

Problemer med opplasting.

Sjekk filformat og størrelse. Det kan også skyldes utdatert nettleser. Ikke mottatt tilbakemelding eller bekreftelse på innsendt samtale. Noen ganger blir e-post fra MIAnalyse sortert til søppelpost- kassen. Det kan være hensiktsmessig å undersøke denne dersom du venter på svar fra oss.

Konfidensialitet.

Ansatte på MI-Analyse har i likhet med personell innen helsevesenet taushetsplikt jf. Helsepersonelloven. Taushetsplikt innebærer forbud mot å gi ut sikkerhetsbelagt informasjon, inkludert innspilt klientsamtale. Klienten skal kunne være sikker på at ingenting formidles videre om hans eller hennes personlige forhold eller helsetilstand. På samme måte behandles kodningsresultatet for den enkelte behandler og virksomheter konfidensielt uten innsyn fra utenforstående. Mottatt transkript makuleres etter ferdigstilt arbeid. Lydfilen finnes tilgjengelig i 60 dager, etter dette slettes filen automatisk fra MI-analyses webserver. MI-analyse er underlagt regler for konfidensialitet, og Datatilsynet har gitt godkjenning for elektronisk innsendingsmetode.

Ta gjerne kontakt med oss