Recovery - Hvordan jobbe recoveryorientert i kommunen?

Region: Nord-Norge


Vi tilbyr din kommune et seminar eller et webinar der vi ser nærmere på recovery og særlig hvordan dette perspektivet kan brukes i utviklingen av tjenestetilbudet. 

  • Varighet: 2,5 t (webinar) eller 5 t (fysisk)
  • Tidspunkt: etter avtale
  • Sted: Webinar eller fysisk i kommunen

“Recovery åpnet ikke himmelens porter og slapp meg inn. Recovery åpnet dørene til helvete og slapp meg ut” 

“Jeg forteller deg ikke at det vil bli enkelt. Jeg forteller deg at det vil være verd det” 

“Recovery er ikke for de som trenger det. Det er for de som vil det.” 

Det er betydelig interesse for recovery i Norge, både som begrep, kunnskapsområde og praksis. Særlig gjelder dette i brukermiljøer og i kommunalt rus- og psykisk helsearbeid. Recovery blir oppfattet som et viktig perspektiv for helsefremming. 

I flere land er det retningsgivende for rus- og psykisk helsepolitikk. Dette har sammenheng med nedbygging av institusjoner, framvekst av lokale tilbud og fokus på brukermedvirkning, myndiggjøring, rehabilitering og tverrfaglige samarbeid. 

Samtidig er det ikke helt tydelig hva recovery egentlig innebærer. Er det en metodikk, en praksis, en teori eller en personlig prosess? Det avhenger til en viss grad av hvem du spør. 

Det som er klart, er at recovery er basert på brukerens levde erfaringer og hva han eller hun mener skal til for å komme seg. Noen snarvei er det ikke. Prosessen krever gode muligheter og en klar motivasjon. Det er et mål at folk skal kunne leve trygge, meningsfulle liv til tross for de problemer og begrensninger som en kan ha. 

KORUS Nord tilbyr din kommune et seminar eller et webinar (velg selv) der vi ser nærmere på recovery og særlig hvordan dette perspektivet kan brukes i utviklingen av tjenestetilbudet. Seminaret er beregnet å vare en tilnærmet full dag og kan avholdes på arbeidsplassen deres. Webinaret vil foregå på Teams og vare to og en halv time. 

For mer informasjon, kontakt: Terje Myller 

KORUS Nord: post@korusnord.no / 76967310