Brukerplan – Opplæring i kartleggingsverktøy for kommunen

Region: Nord-Norge


Vi tilbyr opplæring i kartleggingsverktøyet Brukerplan. Målgruppen for opplæringen er ledere og fagfolk i kommuner i Nord-Norge.

Varighet: 2 timer

Tidspunkt: etter avtale

Sted: Microsoft Teams

Innsamling av personopplysninger i BrukerPlan er midlertidig stoppet. Kartlegging vil gjenopptas når det er etablert et system for å informere registrerte og personvernkonsekvensutredning er gjennomført. Det vil bli sendt ut informasjon til alle kommuner når dato for oppstart er klar. 

Vi tilbyr opplæring i kartleggingsverktøyet BrukerPlan. Målgruppen for opplæringen er ledere og fagfolk i kommunen.

Opplæringen gis fra 20. august til 1. november hvert år via Teams.

BrukerPlan er et system verktøy som gir et godt oversiktsbilde av situasjonen til brukere med rus og/eller psykisk helse problematikk, deres levekår, og hvilke tjenester de har og vil ha behov for videre.

BrukerPlan er godkjent av Datatilsynet (konsesjon).

Kommuner som ikke har deltatt på opplæring tidligere år, ønsker ny opplæring eller ny tilgang til verktøyet kan ta kontakt. For å få tilgang til verktøyet etter opplæring må det foreligge gyldig samarbeidsavtale (datert etter august 2018). KORUS Nord hjelper til med dette.

For mer informasjon, kontakt Terje Myller

KoRus-Nord: post@korusnord.no / 76967310