Brukerplan - Gjennomgang av resultater i kommunen

Region: Nord-Norge


Dette er et tilbud om en faglig gjennomgang av BrukerPlan-rapporten til kommuner som nylig har gjennomført kartlegging.

  • Varighet: 2 timer
  • Tidspunkt: etter avtale
  • Sted: Microsoft Teams

Formålet med møtet er å bistå kommunen med analyse av resultatene og bruken av dem i videre tjenesteutvikling. Møtet gjennomføres som en dialog med kommunens representanter.

Fra kommunen må ledere på sektornivået være representert (slik som leder for rus- og psykisk helsetjenestene). I tillegg oppfordrer vi kommuneledelsen, for eksempel helse- og sosialsjef og kommunalsjef, til å delta. Møtet bør også være åpent for kartleggere og andre utvalgte fagfolk. Tilbys på vårhalvåret.

For mer informasjon, kontakt Terje Myller

KORUS Nord: post@korusnord.no / 76967310