Tydelig budskap på Verdens narkotikadag

26. juni ble Verdens narkotikadag markert foran Stortinget, med påfølgende debatt på Kulturhuset. 'Support. Don't Punish' er budskapet.

Verdens narkotikadag
Representanter fra FHN med kampanjen 'Support. Don't Punish'

Av Silje Mack, erfaringskonsulent i KORUS Oslo

Brukerorganisasjonene Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN, proLAR Nett og A-larm sto bak markeringen på Eidsvolls plass foran Stortinget. Den årlige internasjonale 'Support. Don't Punish'-markeringen setter fokus på avkriminalisering og skadereduksjon som ledd i å få slutt på stigmatisering og kriminalisering av rusbrukere. I Norge peker de særlig på de mange menneskerettighetsbruddene som har blitt begått mot denne gruppen, og de uttrykker stor bekymring for veien videre med tanke på politiets rolle.

Bakgrunnen for dette er at Norges justisminister, Emilie Enger Mehl (Sp), har satt ned et utvalg som har fått som mandat å rettsliggjøre begrepet rusavhengig og se på hvordan en kan øke tvangsmiddelbruken til politiet ved mistanke om bruk eller besittelse av illegale rusmidler. Dette på tross av at både Riksadvokaten og Høyesterett har stadfestet at politiets praksis og bruk av tvangsmidler i disse sakene har vært ulovlige og uforholdsmessige.

Både brukerorganisasjonene og andre på rusfeltet har gått hardt ut mot forslaget, og kaller det både urealistisk og uetisk. Det sås tvil rundt utvalgets kompetanse, som er utelukkende juridisk, og det påpekes at utvalget mangler både brukerrepresentasjon og noen med helse- og rusfaglig bakgrunn.

Debatten på Kulturhuset var et initiativ for å forsøke å samle de ulike aktørene til en felles samtale, med mål om å kunne jobbe med hverandre, fremfor mot hverandre.

Forhåpentligvis var debatten med på å heve takhøyden for ulike ståsteder, slik at vi kan komme oss ut av skyttergravene og samarbeide om å finne løsninger på disse komplekse problemstillingene. Vi skal jobbe for at de det faktisk gjelder, som kjenner politikken på kroppen, får det bedre.

Otto Stormyr, vernepleier og styremedlem i FHN

Arild Knutsen ledet debatten, som ble innledet med et foredrag av Willy Pedersen, professor og forsker ved UiO og Nova/Oslo Met.

I panelet satt representanter for de ulike politiske partiene.

Debatt fra Verdens narkotikadag
Publisert: 27. jun. 2023