Silje Mack

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg kan bistå i prosjekter innen rus og psykisk helse som erfaringskonsulent. Jeg jobber med Lavterskel nyhetsbrev, oppfølging av strategisk plan for rusfeltet, og nettverk for IPS-rus. I tillegg deltar jeg i kommunikasjonsarbeidet.

  • Arbeidsområder
  • • Kommunikasjon
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg har jobbet mye med å skrive artikler innen ulike samfunnsområder, og har egenerfaring innen rus og psykisk helse.