Tidlig Inn: Velkommen til regional fagsamling

Regionalt opplæringsteam inviterer Tidlig Inn-kommuner i Vestland og Rogaland til regional fagsamling med fokus på erfaringsdeling og faglig påfyll.

To kvinner sitter foran en plakat hvor det står "Tidlig Inn".
Torsdag 19. oktober blir det regional fagsamling. Her fra en tidligere samling i Stavanger. Foto: Tone Helene Oskarsen

Målgruppen for fagsamlingen er koordinatorer/ressurspersoner, veiledere, jordmødre, helsesykepleiere, leger og psykologer i kommuner som har deltatt eller skal delta i Tidlig Inn-opplæringsprogrammet.

Vi har i år gleden av å invitere til et spennende program med utgangspunkt i rusrelaterte tema og som ved siden av faglige bidrag vil inkludere både kommune- og brukererfaringer samt mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer i grupper.

Fagsamlingen er et samarbeid mellom KORUS Stavanger, KORUS Bergen, RVTS Vest, RKBU og Bufetat.

For å favne så mange som mulig fra sør til nord vil årets regionale fagsamling gjennomføres digitalt.

Dato: Torsdag 19.oktober 2023

Tid: Klokken 10.00 – 15.00

Sted: Teams. Lenke blir sendt ut til deltagerne i god tid før fagsamlingen. 

Pris: Kr 0,-

Påmelding: Regional fagsamling for opplæringsprogrammet Tidlig Inn 2023… | Korus

Program:

09.45: Morgenkaffe, oppkobling

10.00: Velkommen til fagsamling

10.20: “Hold meg i ditt sinn, mamma”, v/ Psykologspesialist/ Ph.D. Ulrika Håkansson

11.25: Lunsj

12.00: Refleksjonssamtale v/ Anita Skogstrand, RKBU og Christine Lønne, brukermedvirker proLAR Nett. Foreldreveiledning: Hva virket, og hvordan bli møtt og ivaretatt på en trygg og god måte?

12.30: Pause

12.40: Kommuneerfaring med ivaretakelse av gravide og småbarnsmødre med rusmiddelutfordring
- Forsterket helsestasjon Stavanger kommune, v/ Ann Karin Netland, Leder forsterket helsestasjon
- Rusfri start på livet Bergen kommune, v/ Kristine Viste, Jordmor Rusfri start på livet

13.35: Pause

13.45: Gruppearbeid. Erfarings- og kunnskapsdeling

14.15: Pause

14.25: “Å bli født inn i utenforskap. Om å forebygge overføring av rusvansker mellom generasjonene”, v/ Eli Marie Wiig, Seniorrådgiver/ Ph.D. KORUS Sør

14.55: Oppsummering og avslutning

Kontakt: Nina M. Stangeland, nsta@helse-bergen.no eller Brita K. Leivestad, brle@helse-bergen.no

Publisert: 28. sep. 2023