Regional fagsamling for opplæringsprogrammet Tidlig Inn 2023 i Vestland og Rogaland fylker

KORUS Bergen

Dato:
tor. 19 okt. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Prisoversikt
Gratis deltakelse: 0 kr
Påmeldingsfrist
18.10.2023

KORUS Bergen inviterer i samarbeid med KORUS Stavanger, RKBU, RVTS og Bufetat Tidlig Inn- kommuner til regional fagsamling med fokus på erfaringsdeling og faglig påfyll.


Målgruppen for fagsamlingen er koordinatorer/ressurspersoner, veiledere, jordmødre, helsesykepleiere, leger og psykologer i kommuner som har deltatt eller skal delta i Tidlig Inn opplæringsprogrammet.


Vi har i år gleden av å invitere til et spennende program med utgangspunkt innen rusrelaterte tema og som ved siden av faglige bidrag vil inkludere både kommune- og brukererfaringer samt mulighet til å knytte kontakter og utveksle erfaringer i grupper. 


For å favne så mange som mulig fra sør til nord vil årets regionale fagsamling gjennomføres digitalt.


Dato: Torsdag 19.oktober 2023

Tid: 10.00 – 15.00

Sted: Teamslenke og program vil bli sendt ut til deltakerne i god tid før fagsamlingen. 

Pris: Kr 0,-

Frist for påmelding er 18. oktober 2023
Program

09.45    Morgenkaffe, oppkobling

10.00    Velkommen til fagsamling

10.20    “Hold meg i ditt sinn, mamma”,

              v/ Psykologspesialist/ Ph.D. Ulrika Håkansson

11.25     Lunsj

12.00     Refleksjonssamtale, v/ Anita Skogstrand, RKBU og Christine Lønne, brukermedvirker proLAR                Nett. Foreldreveiledning: Hva virket, og hvordan bli møtt og ivaretatt på en trygg og god måte?

12.30     Pause

12.40     Kommuneerfaring med ivaretakelse av gravide og småbarnsmødre med rusmiddelutfordring

              - Forsterket helsestasjon Stavanger kommune,

               v/ Ann Karin Netland, Leder forsterket helsestasjon

               - Rusfri start på livet Bergen kommune,

               v/ Kristine Viste, Jordmor Rusfri start på livet

13.35      Pause

13.45      Gruppearbeid ~ Erfaring- og kunnskapsdeling

14.15      Pause

14.25      “Å bli født inn i utenforskap. Om å forebygge overføring av rusvansker mellom generasjonene”,

                v/ Eli Marie Wiig, Seniorrådgiver/ Ph.D. KORUS Sør

14.55       Oppsummering og avslutning


Kontakt: Nina M. Stangeland, epost adresse: nsta@helse-bergen.noBrita K. Leivestad: brle@helse-bergen.no
Kontaktperson for arrangementet:
Lene Hauge
leru@helse-bergen.no