Ønsker du en spennende jobb i rusfeltet?

Vi søker en engasjert og fleksibel medarbeider som har evne til å jobbe selvstendig, men som også vil være en god lagspiller.

To kvinner sitter ved siden av hverandre i en undervisningstime. De ser mot høyre og smiler. Bak dem ser vi en plakat.
KOMPETANSEHEVING: Planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike kompetansehevingstilbud vil bli en del av arbeidshverdagen i KORUS Stavanger. Her fra en undervisningsdag holdt av to av våre kollegaer i våre lokaler på Tasta.

KORUS Stavanger består i dag av ti ansatte, og vi har nå ledig stilling som rådgiver hos oss.

Her vil du få en selvstendig og fleksibel arbeidshverdag med mulighet for faglig utvikling, og hvor planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike kompetansehevingstilbud vil bli en del av arbeidshverdagen. Til denne stillingen er det en fordel om du har erfaring med Motiverende samtale (MI), men det er ikke et krav.

Arbeidsoppgavene til den som blir ansatt kan favne bredt, men det konkrete innholdet i stillingen vil bli definert ut fra behov i KORUS, i tillegg til kompetansen til den som ansettes. Oppgavene vil kunne endre seg i tråd med nye oppdrag fra Helsedirektoratet.

Se hele annonsen og søk stillingen her.

Søknadsfrist 03.04.2024.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

 • Undervisning/opplæring
 • Kurs og konferanser
 • Fasilitere faglige nettverk
 • Implementere strategier, metoder og tiltak i kommuner og spesialisthelsetjeneste
 • Bidra til tjenesteutvikling og være drøftingspartner for relevante aktører på rusfeltet
 • Evaluering og kartlegging
 • Stillingen vil innebære noe reiseaktivitet

Personlige egenskaper:

 • Du har lett for å etablere kontakt og har gode samarbeidsevner
 • Du er flink til å definere egne arbeidsoppgaver ut fra gitte rammer og har god gjennomføringevne
 • Du har evne til å tenke strategisk
 • Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig, og er en god formidler
 • Du har stor interesse for å sette deg inn i og anvende ny kunnskap

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Utdanning innen helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap eller psykologi – helst på mastergradsnivå
 • Det er en fordel om du har erfaring med Motiverende samtale (MI)
 • Relevant praksis, gjerne fra rus-, psykisk helse- og/eller tjenester innen oppvekst.
 • Formidling og utadrettet virksomhet
 • Rådgivning og veiledning
 • Prosjektledelse og planarbeid

Vi tilbyr:

 • Faglig utvikling i et spennende, kreativt og tverrfaglig miljø
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode personalordninger
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger

Se hele annonsen og søk stillingen her.

Søknadsfrist 03.04.2024.

Om KORUS Stavanger
 • Vi er ti ansatte og holder til på Tasta i Stavanger.
 • Vi er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Vi bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten i Rogaland med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.
 • Vi holder til i Stavanger, men hovedmålgruppen vår er ansatte og beslutningstakere i alle kommunene i fylket. Vi bistår også Rogaland fylkeskommune og spesialisthelsetjenesten, og i siste instans befolkningen og risikoutsatte grupper.
 • Vi samarbeider med andre regionale kompetansesentre og kompetansetjenester, Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vi har også et godt samarbeid med brukerorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner i regionen.
 • KORUS Stavanger finansieres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet og vi er organisert under Helse Stavanger. I Helse Stavanger ligger vi under Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige, og videre under Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA).

Har du spørsmål knyttet til stillingen?

Publisert: 14. mar. 2024