Medvirkning. Ka e problemet?

Onsdag 22. november arrangerer vi en regional konferanse for kunnskapsdeling, samarbeid og engasjement for det regionale psykisk helse- og rusarbeidet – med fokus på brukermedvirkning og traumer.

Bildet viser fire små, lilla blomster. Blomstene vokser opp fra et bed og strekker seg over en asfaltkant. De fire blomstene er i fokus, bakgrunnen er uskarp.
Totalt 14 aktører er med på å arrangere høstens konferanse om brukermedvirkning og traumer. Illustrasjonsfoto: Tone Helene Oskarsen

I 2022 etablerte Statsforvalteren i Rogaland et nettverk bestående av bruker- og pårørendeorganisasjoner og kompetansesentre på psykisk helse- og rusfeltet. Hensikten er at man i fellesskap skal fremme tiltak som kan bidra til økt bruker- og pårørendeaktivitet innenfor området psykisk helse og rus i Rogaland.

På oppdrag fra nettverket blir konferansen arrangert for første gang i høst.

Målgruppen for konferansen er bruker- og pårørendeorganisasjoner og ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten og regionale kompetansesentre.

Konferansen arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland, Barn av rusmisbrukere (BAR), RVTS Vest, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, KORUS Stavanger, proLAR Nett, RKBU Vest, Pårørendesenteret, Ivareta, NAPHA, RIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, A-larm og Mental Helse.

STED: Folkets hus, Løkkeveien 22 i Stavanger.

TID: 22.november, klokken 09.00 – 15.00.

Program og påmelding kommer snart.

Publisert: 12. jun. 2023 Av: Tone Helene Oskarsen