Ny konferanse: Medvirkning. Ka e problemet?

Onsdag 22. november arrangerer vi en regional konferanse for kunnskapsdeling, samarbeid og engasjement for det regionale psykisk helse- og rusarbeidet – med fokus på brukermedvirkning og traumer.

Bilde av flere små, lilla blomster. En av blomstene strekker seg opp og er i fokus. De andre blomstene er uklare. I bakgrunnen ser vi en brygge og sjøen.
Totalt 14 aktører er med på å arrangere høstens konferanse om brukermedvirkning og traumer. Illustrasjonsfoto: Tone Helene Oskarsen

I 2022 etablerte Statsforvalteren i Rogaland et nettverk bestående av bruker- og pårørendeorganisasjoner og kompetansesentre på psykisk helse- og rusfeltet. Hensikten er at man i fellesskap skal fremme tiltak som kan bidra til økt bruker- og pårørendeaktivitet innenfor området psykisk helse og rus i Rogaland.

På oppdrag fra nettverket blir konferansen arrangert for første gang i høst.

Målgruppen for konferansen er bruker- og pårørendeorganisasjoner og ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten og regionale kompetansesentre.

Konferansen arrangeres av Statsforvalteren i Rogaland, Barn av rusmisbrukere (BAR), RVTS Vest, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, KORUS Stavanger, proLAR Nett, RKBU Vest, Pårørendesenteret, Ivareta, NAPHA, RIO, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, A-larm og Mental Helse.

Påmelding via Statsforvalteren i Rogaland her.

STED: Folkets hus, Løkkeveien 22 i Stavanger.

TID: 22.november, klokken 09.00 – 15.00.

PÅMELDINGSFRIST: 15. november.


PROGRAM:
Møteleder: Elisabeth Lied, Barn av Rusmisbrukere, BAR

09.00 – 09.15: Innledning. Ved Elisabeth Lied

09.15 – 09.30: Velkommen. Ved Bent Høie, Statsforvalteren i Rogaland.

09.30 – 10.00: Nasjonale faglige råd i brukermedvirkning – hva blir praksis? Ved Line Eikenes Langsholt, Helsedirektoratet.

10.00 – 10.15: Benstrekk

10.15 – 10.35: Brukermedvirkning i rus- og psykisk arbeid i Suldal. Ved Marte Berekvam og Petter Hoås, Suldal kommune.

10.35 – 11.15: Betydningen av pårørende som part inn i medvirkningsarbeid. Ved Unn Birkeland, Pårørendesenteret.

11.15 – 12.15: Enkel lunsj

12.15 – 12.45: Refleksjonsoppgaver i grupper: Hvordan få til bedre brukermedvirkning?

12.45 – 14.30: Hvordan en vond barndom setter spor. Ved Marianne Straume, psykologspesialist ved Psykologsenteret i Bergen.

14.30 – 14.45: Mentimeter og avslutning. Ved Elisabeth Lied.

Publisert: 12. jun. 2023 Av: Tone Helene Oskarsen