– Mange blir overveldet av alle tilbudene som finnes

Aktivitetsmessen «Fyll dagene» er både for personer som har eller har hatt utfordringene i eget liv, men også for deres venner, pårørende og ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenesten og Nav.

Bildet viser to personer som sitter bak et bord. De smiler til hverandre, og på en stor plakat bak dem står det «Pårørendesenteret. Kjenner du noen som har det vanskelig?»
ÅRLIG HAPPENING: «Fyll dagene» har blitt arrangert i Stavanger siden 2018. Her er et bilde fra messen i 2023, hvor blant annet Pårørendesenteret hadde stand. Foto: Tone H. Oskarsen

Torsdag 28. september ble den årlige «Fyll dagene»-aktivitetsmessen i Stavanger arrangert. Messen har blitt arrangert siden 2018, og hensikten er å gi en oversikt over hva som finnes av ulike aktivitets-, fritids- og arbeidstilbud for mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. «Fyll dagene» er både for personene som har eller har hatt utfordringene i eget liv, men også for deres venner, pårørende og ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenesten og Nav.

– Vi får helt fantastiske tilbakemeldinger på «Fyll dagene»-messen og mange blir overveldet av alle tilbudene som finnes. Dette handler om å skape en meningsfull tilværelse gjennom aktivitets- og arbeidstilbud, og det er mange som ikke er klar over hvor mye som er der ute eller at det er mulig å delta på så mye forskjellig, sier Gunn Hinna, seniorrådgiver i Stavanger kommune.

Kommunen er en av arrangørene bak «Fyll dagene»-messen, og med seg på laget har de også Statsforvalteren i Rogaland, KORUS Stavanger, Helse Stavanger, Bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og Recovery Kompetanse AS.

Noe for enhver smak

På «Fyll dagene» pleier det å være rundt 50 utstillere som deltar, og disse er en miks av kommuner, frivillige organisasjoner og stiftelser fra hele regionen. Mange av tilbudene omhandler ulike aktiviteter, trening og yoga, men det finnes også utstillere som tilbyr lavterskel arbeidstilbud.

– Det er noe for enhver smak på messen. Fordelen med lavterskeltilbudene er at det ikke er noen forpliktelser, og du kan derfor vurdere ut i fra dagsformen, sier Hinna.

Hun sier «Fyll dagene»-messen har stor effekt for dem som kommer.

– Både vi og de andre samarbeidspartnerne velger å prioritere dette én gang i året, fordi vi synes det er så viktig. Det er mange innbyggere, brukere, pårørende, venner og familie som kommer. De kommer både alene og med den personen som trenger hjelpen. Av og til kan det hjelpe at de rundt ser hva som finnes av tilbud og på den måten motiverer den det gjelder til å bruke det, sier Hinna.

Jevnt publikumstall

Bakgrunnen for den årlige messen er at flere så et behov for å informere om de mange aktivitetene som finnes.

– To innbyggere som fikk hjelp fra kommunen utarbeidet en oversikt av i overkant av 80 ulike fritids- og selvhjelpstilbud. Denne oversikten ble utgangspunkt for de som deltar som utstillere, sier Hinna.

Siden 2018 har både utstiller- og publikumstallet holdt seg jevnt, ifølge Hinna. «Fyll dagene» fungerer som en drop in-messe, noe som betyr at man kan komme og gå som man vil. Under messen er det matservering til alle publikummerne, og vanligvis pleier det være rundt 400 mennesker innom.

– Det går an å sette seg ned med en kopp kaffe eller rusle rundt og snakke med folk. Det er en liten sosial happening. I tillegg til at publikum kan bli kjent med de ulike tilbudene er det også veldig positivt at utstillerne kommer i kontakt med andre utstillere og på den måten kan skape nye samarbeid, sier Hinna.

«Fyll dagene»
  • En aktivitetsmesse for deg som har/har hatt utfordringer med rus og/eller psykisk helse. Messen er også for pårørende, ansatte og andre som ønsker informasjon om de ulike aktivitetstilbudene som finnes i regionen.
  • Arrangeres hver høst.
  • «Fyll dagene» arrangeres av Stavanger kommune, Statsforvalteren i Rogaland, KORUS Stavanger, Helse Stavanger, Bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og Recovery Kompetanse AS.

Publisert: 21. sep. 2023 Av: Tone Helene Oskarsen