KORUS Stavanger søker leder/fagleder

Det er nå ledig stilling som leder/fagleder i KORUS Stavanger. Dette er en meningsfull og utfordrende jobb i et særdeles spennende felt.

To hender holder en bunke med kort hvor det står skrevet «KORUS Stavanger»
ANSVAR: Lederen på KORUS Stavanger har fag-, personal og økonomiansvar og skal lede driften i tråd med Helsedirektoratets årlige tilskuddsbrev.

KORUS (Kompetansesenter for rusfeltet) Stavanger er ett av syv regionale kompetansesentre i Norge. KORUS skal bidra til økt kunnskap, kompetanse og kvalitet innen rusmiddelforebygging, tidlig innsats, samt behandling og oppfølging i rusfeltet. KORUS Stavanger arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en egen enhet i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) i Helse Stavanger.

Vi tilbyr kurs, opplæring, fagsamlinger og konferanser, etablerer og drifter faglige nettverk, og bistår med fagutvikling og veiledning knyttet til avhengighet, rus og folkehelse. Våre tjenester tilbys i Rogaland til kommuner, spesialisthelsetjeneste og relevante frivillige organisasjoner.

Du kan se hele stillingsannonsen og søke her (Webcruiter)

Søknadsfrist: 11.02.24

Arbeidsoppgaver

 • Leder har et fag-, personal- og økonomisk ansvar for enheten
 • Overordnet kontakt med direktorat, Statsforvalter, samt relevante regionale og nasjonale kompetansesentre
 • Lede drift av senterets aktiviteter i tråd med Helsedirektoratets årlige tilskuddsbrev
 • Overordnet kontakt med direktorat, statsforvalter, samt relevante regionale og nasjonale kompetansesentre
 • Utarbeide, iverksette og evaluere rutiner og prosedyrer for kvalitetssikring og dokumentasjon av faglig arbeid
 • Ansvar for internt HMS arbeid / internkontroll
 • Leder er del av ledergruppe og fagråd til Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA)
 • Delta i strategi- og kompetanseutviklingen i ARA

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på høgskole/universitetsnivå
 • Rusfaglig-/psykisk helsekompetanse, gjerne fra kommune eller spesialisthelsetjeneste
 • Erfaring som leder, gjerne med dokumentert lederutdanning
 • God evne for personalledelse, herunder arbeid med psykososialt arbeidsmiljø
 • Interesse for ressurs- og økonomistyring
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for rusfag/rusfeltet
 • Gode samarbeidsevner, internt og eksternt
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du liker å forholde deg til mange eksterne samarbeidspartnere
 • Du evner å arbeide strategisk og er resultatorientert
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for fagutvikling og kompetanseheving i et tverrfaglig fellesskap
 • Lønn i henhold til overenskomster
 • Et meningsfullt arbeid som gir personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjonsordninger

Søknadsfrist: 11.02.24

Søk på stillingen her (Webcruiter)

Publisert: 16. jan. 2024 Av: Tone Helene Oskarsen