Alor-samling: – Formidabel interesse

Alor-nettverket ble for første gang arrangert i 2006, og har siden da blitt avholdt to ganger i året.

Bilde av Ingunn K. Svendsen, tilrettelegger for alor nettverk hos KORUS Stavanger.
Ingunn K. Svendsen, tilrettelegger for alor nettverk hos KORUS Stavanger, håper deltagerne lærer noe de kan ta med tilbake til arbeidsplassen.

Nettverket er en møteplass der deltagerne inviteres til å ta med sitt engasjement, sine tanker og sine erfaringer for å drøfte relevante problemstillinger, og det er ment for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv.

– Dette er en arena og en møteplass der folk som er interessert i og jobber med arbeidsliv og rus kan møtes, treffes, inspirere hverandre og dele kunnskap og erfaring. Det er spesielt viktig at de matnyttige erfaringene som kommer fra grasrota blir løftet fram og delt, sier Ingunn K. Svendsen, tilrettelegger for alor nettverk hos KORUS Stavanger.

Alor-nettverket ble for første gang arrangert i 2006, og har siden da blitt avholdt to ganger i året.

Under høstens nettverkssamling var nærmere 70 deltagere samlet på Sola Strand Hotel. for å utveksle erfaringer og å lære mer om arbeidsliv, rus og avhengighet under overskriften «perspektiver på spillavhengighet og unge arbeidstakere».

– Vi var spent på pågangen til fysiske samlinger etter korona, men de siste gangene har det vært en formidabel interesse. Vi har faktisk hatt venteliste til de to siste nettverkene, sier Svendsen.

– Er det de samme deltagerne som kommer igjen og igjen, eller ser dere mange nye fjes på samlingene?

– Det er nok mellom 15 og 30 prosent nye fra gang til gang, og i tillegg er det en god del som har vært med lenge. Man får etter hvert et nært forhold til dette, og folk er rause med å si ja til å dele i plenum, sier Svendsen.

Bety en forskjell

Nettverket organiseres og tilrettelegges av KORUS Stavanger sammen med Rogaland A-senter og Haugaland A-senter, i nært samarbeid med Akan kompetansesenter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KORUS Stavanger, hvor hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta.

Alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne, og Svendsen forteller at deltagerne er flinke til å melde inn hvilke tema de ønsker å lære mer om. Ved forrige nettverkssamling var det et stort ønske om å lære mer om spill, gaming og unge arbeidstakere, noe som gjorde at det ble tema for høstens samling.

– Hva håper dere deltagerne sitter igjen med etter å ha vært på samling?

– Vi håper de tenker at de har lært noe nytt som de kan ta med tilbake til arbeidsplassen og som kan være med å bety en liten forskjell i arbeidet videre, sier Svendsen.

Publisert: 7. okt. 2022 Av: Tone Helene Oskarsen