Program fagdag Rus og vold

Flere glass på et bord

Meld deg på fagdagen her

08.00-08.30 Registrering og mingling

08.30-08.40
Velkommen v/ Britt Karin Haugen, TSB rådgiver fagseksjonen klinikk psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark

Del 1: Kunnskap

08.40-10.00
Sunn utvikling, stressreaksjoner, å være voldsutsatt, oppvekst i familier med rus, kroppens minner. v/ Siv Tonje Luneng, psykologspesialist ved KORUS sør

10.00-10.15 PAUSE

10.15-11.00
Sammenhenger mellom rus og vold. Info om www.rusogvold.no. Typer vold. Typer rus. Konsekvenser av langvarig rus- og voldsbruk. Kartlegging av rusmiddelbruk, vold og reguleringsvansker. Vurdering av prateklar. Behandling. Ivareta hjelperen. v/ Siv Tonje

11.00-11.15 PAUSE

Del 2: Erfaringer fra arbeidshverdagen (I)

11.15-11.45
Arbeid med rus og vold i en sykehusavdeling og i en kommune. Introduksjon til programmet MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk). Erfaringer med MAP, med samarbeidet mellom tjenestene og og med risikovurderinger. v/ Jørn Johnsen (leder), Espen Andersen, Christian Jørgensen og Janne Rørmark (MAP-instruktører) fra MAP/sim Sykehuset Telemark og Stian Nilsen, leder ved Blåveiskroken bofellesskap, Porsgrunn kommune

11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.30
Arbeid med rus og vold fortsetter

13.30-13.45 PAUSE

Del 3: Praktiske øvelser

13.45-14.05
Intro til heftet og praktiske øvelser «Enkel og effektiv aggresjonskontroll – Hjelpe personer som utøver vold med å slutte med det». v/ Siv Tonje

14.05-14.30
Praktisk voldsrisikovurdering med e-læringsprogrammet Voldsrisiko-Triage (VRT)v/ Reidar Pettersen Vibeto, KORUS sør

14.30-14.45 PAUSE

Del 4: Erfaringer fra arbeidshverdagen (II)

14.45-15.20
Forebygging og håndtering av vold. v/ Øyvind Larsen, Grenland politistasjon

15.20-15.30
Evaluering v/ Reidar Pettersen Vibeto

Publisert: 6. mai 2024