Rus og vold fagdag, Telemark

KORUS sør

Sted:
Thon Hotel Høyers
Adresse:
Kongens gate 6 3717
Dato:
ons. 02 okt. 2024.
Tidspunkt:
08:30 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Hvordan kan vi hjelpe mennesker som bruker rusmidler og utover vold, og hva kan vi gjøre for å bedre forstå hva det å bli utsatt for vold gjør med en person?

Bakgrunn:
Hvert år anmeldes rundt 35 000 voldssaker i Norge. Nesten 50 prosent av disse er relatert til rus, spesielt alkohol.  I 2018 ble 250 000 personer utsatt for vold eller trusler om vold. Mørketallene er store, og både utøvere og ofre trenger hjelp.

Se program her

Mål for dagen:

•    Spre ny kunnskap og dele nyttige verktøy.

•    Høre historier fra virkeligheten, både fra brukere, behandlere og fagfolk.

•    Se rus, vold, psykisk helse og stress i sammenheng.

•    Gi påfyll og spre engasjement, slik at flere får den hjelpen de trenger.

Målgruppe:
Fagfolk i helsetjenestene, politiet og kriminalomsorgen – alle som jobber med mennesker med rusproblemer eller med voldsproblematikk i Telemark

Overnatting: 
Deltakere fra kommuner mer enn 1,5 time unna kan søke om gratis overnatting. Antallet er begrenset, så kryss av i påmeldingsskjema hvis du trenger overnatting. 

Fagdagen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Telemark og RVTS sør

Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no