Penge- og dataspill: Utlysning av tilskudd

Helsedirektoratet har utlyst et tilskudd som skal bidra til å hjelpe mennesker som sliter med problematisk spilleadferd. Søknadsfristen er 1. desember.

BILDET VISER NIRI TALBERG I KORUS ØST
HØY TERSKEL: -Det er god hjelp å få for de som er rammet av spilleproblemer, men tilbudet er uoversiktlig organisert og terskelen for å søke om hjelp er dessverre veldig høy, ifølge Niri Talberg, spesialrådgiver i KORUS øst. (Foto: Kai Nygaard)

Nå kan statlige foretak, frivillige og ideelle organisasjoner, inkludert stiftelser, søke om midler. Målet er å hjelpe flere som har, eller står i fare for, å utvikle problemer innenfor penge- eller dataspill.

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere til forebygging, kompetanseheving, behandlings- og hjelpetiltak.

Et betydelig samfunnsproblem

23 000 personer i Norge har et spilleproblem, ifølge den siste befolkningsundersøkelsen fra Spillforsk ved Universitetet i Bergen i 2023. I tillegg finnes cirka 93 000 i kategorien "risikospillere".

– Utfordringen er alvorlig for de som blir rammet, både de som spiller selv, og for de pårørende. Dette er mennesker som må leve med mye skam, i tillegg til at mange opplever at privatøkonomien blir ødelagt, sier Niri Talberg, spesialrådgiver innenfor fagområdene pengespill og gaming i KORUS øst.

For samfunnet har prislappen tidligere blitt estimert til å være over fem milliarder kroner hvert eneste år, knyttet til arbeidsliv, behandling og forebyggende tiltak.

– Det er god hjelp å få for de som er rammet av spilleproblemer, men tilbudet er uoversiktlig organisert og terskelen for å søke om hjelp er dessverre veldig høy, sier Talberg - som også skriver en postdoktor om behandling av pengespillproblemer og hvorfor så få søker hjelp.

Trenger mer kunnskap

– Vi trenger mer kunnskap om utfordringer med penge- og dataspill og hvilke barrierer som gjør at så få søker hjelp. Det gjelder hjelpeapparatet i både kommunene og spesialisthelsetjenesten, og blant folk flest, sier Talberg.

Han anbefaler varmt studiet Penge- og dataspill: Lidenskap og avhengighet, som KORUS øst arrangerer sammen med Høyskolen i Innlandet.

– Søknadsfristen for studiet er 15. november. Du kan høre mer om studiet i vår egen podkast Spillradioen, episode 11. I den aller siste episoden av podkasten diskuterer vi hva nedgangen i pengespillproblemer betyr. Vi har også en rekke episoder om hvorfor folk får problemer med spill, hvilke hjelpetilbud som er tilgjengelige, og hvordan det påvirker de rundt problemspilleren, forteller Talberg.

Fakta om tilskuddet fra Helsedirektoratet:
  • Søknadsfrist: 1. desember 2023
  • Totalt beløp som deles ut: 5,5 millioner kroner
  • Frivillige og ideelle organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet

Klikk her for mer info og lenke til søknad

Søker du mer kunnskap om penge- og dataspill?

Les mer om studiet Penge- og dataspill: Lidenskap og avhengighet - et samarbeid mellom KORUS øst og Høgskolen i Innlandet. Søknadsfrist: 15. november 2023.

Podkasten Spillradioen kan du lytte til på de fleste strømmetjenestene

Publisert: 1. nov. 2023 Av: Kai Nygaard