På Kjeller`n ser vi individet, ikke bagasjen

Lavterskelarbeid kan ta mange former. Vi har intervjuet Kari Berg og Dahlak Bsrat som jobber på Kjeller`n i bydel Grünerløkka i Oslo. Bydel Grünerløkka er en av Oslo 15 bydeler og i 2022 bodde 62.423 personer i bydelen.

Bilde av logo til Kjelleren - værested for personer som sliter med rus i bydel Grunerløkka
"Kjeller'n". foto: Oslo kommune

Hva er Kjeller`n for noe egentlig?

Kari: Kjeller`n er et værested for personer som sliter eller har slitt med rus, med psykiske plager eller begge deler. Veldig ofte er det snakk om begge deler.

Hvor ofte og hvor lenge er dere åpne?

Kari: Vi er åpne hver ukedag. På mandager er Aktivitetshuset Prindsen, som har en samarbeidsavtale med bydel Grünerløkka her fra ett til fire.  Ellers er vi her fra ti til to på tirsdag, onsdag og torsdag. På fredagene er vi her fra ti til ett. 

Hvor mange er det som er innom her på en gjennomsnittsdag?

Kari: Gjennomsnittlig 20, kanskje noen flere. Innimellom er vi tredve stykker. Andre ganger er det femten, seksten stykker her.

Dahlak: Vi har et gjennomsnitt på 22 hver dag. Mange er gjengangere. Samtidig så kommer det stadig nye mennesker innom.

Det er jo veldig bra da.

Kari: Det er det. Folk trives.

Dahlak: Vi hadde regnet med å ha rundt seks stykker i gjennomsnitt det første året. Det endret seg veldig fort.

Hvor lenge har dere eksistert?

Kari: Vi startet opp i september i 2021. Så vi har vært her i snart 2 år.

Kari Berg
Kari Berg

Hvorfor starta dere opp?

Kari: Bakgrunnen er at Byrådet har kommet med føringer om at hjelpetilbudet skal desentraliseres, og at så mange som mulig skal få hjelpen de behøver i sine egne bydeler. Målet er å gi hjelp til folk der de er, når de trenger det. Målgruppa blir jo eldre og eldre, og dermed får de også større hjelpebehov.

Hva gjør dere?

Kari: Det er egentlig litt opp til den enkelte. Her kan folk komme, ta en kaffe og ikke behøve å gjøre noe annet. Vi har også forskjellige aktiviteter for de som ønsker det. På tirsdager har vi en booppfølger fra NAV her. Vi er også en del av et rusteam i bydelen, og de er her på onsdager. På torsdager har vi Helse og mestring her. Mange som går her har ikke id. Ofte sliter de med kontakten med offentlige instanser og ting som de må logge seg inn på. Så vi bistår de som kommer

hit med disse tingene, og hjelper med småting som faktisk betyr veldig mye. Vi har også tett kontakt med Gatejuristen og Petter Uteligger. Om noen sliter med det offentlige så ringer vi Gatejuristen som  bistår med dette. Petter Uteligger har en del aktiviteter som vi er med på. For eksempel var vi båttur i forrige uke, og i dag er det sommerfest.  

Det er mye som skjer her. Har dere også enda flere tilbud?

Ja, det er det. Vi deler ut brukerutstyr til de som trenger det. Hver dag serverer vi også et varmt måltid mat. Veldig ofte er de som komme hit underernærte.

Vegetarkost da, eller?

Kari: Vi er opptatt av at det er viktig med grønnsaker, men vi serverer også kjøtt og fisk fordi denne gruppa faktisk har behov for næringen som finnes i kjøtt og fisk.  

Dahlak: Vi har også ei turgruppe. På mandager har vi ei treningsgruppe. Jeg er ansatt her som fysioterapeut og ønsker å skape litt mer kroppsbevissthet hos brukerne våre. Jeg hjelper også til med muskel- og skjelettplager som de har.

Hvorfor er det viktig å skape kroppsbevissthet?

Dahlak: Min intensjon handler om at alle mennesker skal ha en velfungerende kropp som ikke begrenser i hverdagen. Det som er med fysioterapi er at fysisk aktivitet ikke bare er trening. Fysisk aktivitet er alt vi gjør i hverdagen. Dette forsøker jeg å bevisstgjøre hos de som kommer hit. Slik kan vi få bort den treningsangsten som mange som kommer hit har.

Dahlak Bsrat

Dere har også et tilbud til pårørende og etterlatte.

Kari: Ja, det har vi. Siste torsdag i hver måned har en Pårørende- og etterlattekafè her. Noen ganger har vi noen som kommer utenfra for å innlede kafeèn. Andre ganger kan de som kommer sitte og prate sammen, og dele erfaringer og fortelle om utfordringer de har. Flere sier at det godt å få muligheten til å gjøre det også.

Hvorfor har Kjeller`n blitt så bra?

Kari: Vi er hyggelige og greie folk vi som jobber som hjelper de som kommer hit så godt vi kan. Den eneste regelen vi har er at du skal oppføre deg ordentlig. Det er også mye rom for å gjøre det som du trives med her. Og vi dømmer ingen.

De som kommer hit blir hørt og sett og tatt på alvor.

Kari: Rett og slett. I stedet for å si at nei, du, det går ikke forsøker vi i stedet å si ja det skal vi prøve å få til. 

Dahlak: Åpenhet og fleksibilitet er det det handler om. Brukergruppa som kommer hit har mange ganger opplevd å bli avvist. Så de trenger tid for å lande og bli trygge, og tid for å åpne seg. Du må se bort fra bagasjen, og se individet.  

 

Publisert: 10. okt. 2023 Av: Bjørnar Bergengen