Oslos første brukerstyrte hus

Norges første brukerstyrte hus åpnet i Bergen i fjor. Nå var det Oslo sin tur.

Huset Oslo

Av Bjørnar Bergengen, spesialkonsulent KORUS Oslo

25. mai åpnet et brukerstyrt hus på Torshov i Oslo som kort og godt har fått navnet Huset. Et hus som er til for brukerne - av brukerne. Huset i Oslo er resultat av et samarbeid mellom ProLAR Nett, A-Larm og Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). Det er det andre huset av denne typen som er opprettet i Norge. Det første brukerstyrte huset ble åpnet i Bergen i fjor, under samme navn.

Dette er et kjempeviktig supplement til Velferdsetatens tjenester

Guri Bergo, direktør for Velferdsetaten

Målgruppen for Huset Oslo er personer i heroinassistert behandling, LAR og andre med rusutfordringer. Huset skal være en møteplass som gir sosialt fellesskap for denne gruppen, i tillegg til muligheten for å delta på ulike aktiviteter. På Huset er det ikke krav til rusfrihet, og alle er velkomne slik de er, forutsatt at man er hyggelige med hverandre.

Blant mange gratulanter på åpningsdagen var Velferdsetatens direktør Guri Bergo, som i sin gratulasjonstale sa at de vil besøke Huset for å få lærdom og råd fra brukerne til hvordan de kan forbedre egne tjenester til målgruppen.

KORUS Oslo slutter seg til gratulasjonene!

Publisert: 27. jun. 2023