Konferansen "I rus og dus" den 11. mai

- En konferanse for deg som jobber med rus og som ønsker deg en fagdag med bredde som er nyttig i arbeidshverdagen din!

Bjørnar Bergengen ute
Bjørnar Bergengen

- I "Rus og dus" arrangeres for 3. gang, og dette er en konferanse der vi prøver å heve oppmerksomheten rundt problemstillinger som er viktige for rusfeltet.

Vi snakker med vår kollega Bjørnar Bergengen, som sammen med kollega Silje Finstad, Oslo universitetssykehus HF og Velferdsetaten står bak denne konferansen.

- I år slår vi til med pauker og stortromme og dobler antallet deltakere fra forrige konferanse! Vi forsøker å vise bredden i rusfeltet og det overdoseforebyggende arbeidet. Det er 35-årsjubileum for oppstarten av det systematiske skadereduserende arbeidet i Oslo, med utdeling av sprøyter fra Sprøyebussen.

- Hva står på programmet, da?

- Vi får høre mer om ny overdosestrategi, heroinassistert behandling, vi har fått inn en fastlege fra Sandefjord som skal snakke om medisinering, Folkehelseinstituttet om overdosedødsfall, brukerorganisasjon og politiet kommer, og vi får høre om hva en ny legevakt på Aker kan bety for brukerne, i tillegg til mye annet.

Meld deg på om dette er interessant, du finner lenke her: I rus og dus

Publisert: 12. apr. 2023