I rus og dus

KORUS Oslo

Adresse:
Sognsvannsveien 20 Oslo 0372
Dato:
tor. 11 mai. 2023.
Tidspunkt:
08:30 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Kostnadsfri: 0 kr
Påmeldingsfrist
04.05.2023

Da er vi i gang igjen, og skal atter en gang avholde fagdagen «I RUS og DUS». 

Velferdsetaten, KORUS Oslo og Oslo universitetssykehus HF inviterer til en kostnadsfri fagdag med fokus på rus, skadereduksjon og overdoseforebygging. 

Målgruppen for fagdagen er hjelpeapparatet i Oslo kommune. Pårørende-, brukerorganisasjoner og andre er også hjertelig velkomne. 

Kort oppsummert: om tematikkene oppleves som relevante for deg, så håper vi at vi ser deg i det store auditoriet på Rikshospitalet den 11 mai 2023.

 Om noen spørsmål til arrangementet- ikke nøl med å ta kontakt, 

Velkommen!

PROGRAM

Innleder

Tema

Konferansier

Velkommen

OUS/VEL

RUS og DUS innledning

HDIR

Ny overdosestrategi

KORUS Oslo

Historisk tilbakeblikk

RIO

Bruker/ erfaringskompetanse inn i fremtiden

Helseetaten

Oslostandard for godt pårørendesamarbeid

LASSO

Status og veien videre

HABIO

Heroinassistert behandling- erfaringer

TSB

TSB i fengsel

TBA

Pasientforløp overdose og angrekort

LUNSJ

Folkehelseinstituttet 

Overdosedødsfall og nye målgrupper

Sandefjord kommune

Medisinering opioidbrukere, nye målgrupper

Politiet

Erfaring Nalokson og tverrfaglig samarbeid

Rusinfo

Nye syntetiske rusmidler

Lovisenberg 

Rusutløste psykoser og hvordan behandle dette

Helseetaten

Nye legevakt på Aker, hva med brukerne?

Avslutning og vel hjem

Kontaktperson for arrangementet:
Silje Finstad
silje.finstad@vel.oslo.kommune.no
46832508