Ønsker seg flere møteplasser – for alle ungdomsgrupper

Håvard Vanem og Lukas Jakobsen fra Narvik ungdomsråd ønsker seg flere møteplasser for ungdom mellom 16 og 18 år. De mener flere fritidstilbud for alle ungdomsgrupper vil bidra til mer bolyst i Narvik, og at flere unge vil flytte tilbake til hjembyen etter studieopphold i andre byer.

Håvard Vanem og Lukas Jakobsen representerer Narvik ungdomsråd på årets `Te ka slags nøtte?`-konferanse
UNGDOMSMEDVIRKNING: Håvard Vanem (17) og Lukas Jakobsen (18) representerer Narvik ungdomsråd, og besøkte konferansen Te ka slags nøtte?, i oktober. Her fortalte de hva som rører seg blant lokal ungdom. (Foto: Trude Aalmen)

De hevder at for gruppen som er yngre, de mellom 13-16 år, er det flere ungdomsklubber, i tillegg til ulike tilbud innen idrett og kultur. For de litt eldre ungdommene, de mellom 16-18 år, er det en stor mangel på møteplasser i kommunen vår. De kommer ikke inn på uteplassene, fordi de er mindreårige, og det finnes heller ingen ungdomsklubber for denne gruppen.

Ingen møteplasser for de yngste

- Det samme gjelder for de mellom 18-20 år. I motsetning til slik det var når dere voksne var unge, er det i dag ingen lokale uteplasser som har aldersgrense 18 år, sier Vanem.

Begge synes det er synd at på Narviks nye musikkfestival, Haikjeften, er de mellom 16-18 år heller ikke velkommen. Mens de yngste barna kan gå på Haitanna, gjør øl-serveringen på den ordinære festivalen at de under 18 år ikke slipper inn.

- Det burde vært flere tilbud for denne gruppen! For eksempel kunne vi hatt egne lokaler og møteplasser for ungdom med forskjellige interesser. Her kunne vi ha tilbudt ulike aktiviteter, både innen musikk, spill, foto, dans og drama.

- For de som bor på hybel, er det nettopp i helgene og de litt seine ettermiddagene, at en har behov for å kunne treffe kompiser på en slik arena, fortsetter Jakobsen.

Ungdomsråds-representantene er begge opptatt av at mangelen på møteplasser og sunne aktiviteter blant unge i 16-18 år, har sine konsekvenser.

Mange fester hjemme – og utendørs

Slik de oppfatter deg, er mye bruk av rusmidler blant våre jevnaldrende. Mange jevnaldrende er ofte på hjemmefester, noen nesten hver helg. Når de ikke kommer inn på uteplassene, så samles ungdom på ulike friområder utenfor bykjerna.

- Både rundt 16. mai – og utover hele sommeren i år har det vært svært mange ungdommer som har samlet seg i Lia og liknende avsidesliggende plasser. Her kan ungdom feste uforstyrret, uten voksne til stede. Men her er det mye rus - og det kan av og til gå vilt for seg. Er det virkelig sånn politikerne ønsker det skal være, spør Vanem.

Som aktive i Narvik ungdomsråd er begge opptatt av at politikerne burde bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv å bo i. Dette både for de som er ungdommer i dag, og de litt eldre, som ønsker å komme tilbake til Narvik, eller til Ofoten-regionen, som nyutdannet, unge, voksne.

- Det snakkes mye om bolyst i kommunen – og vi vet at mange av de mindre kommunene rundt her i regionen, sliter med fraflytting. Jeg vet at svært få av mine kompiser tror at de vil bo i kommunen som voksen. Vår kommune har mye å by på – spesielt når det gjelder skikjøring og friluftsliv, men en bør jobbe for å skape andre aktiviteter også. Flere burde jobbe for at det blir mer fristende å flytte tilbake hit etter at en har studert i andre byer, og så slå seg ned her som voksen, avslutter Vanem.

Publisert: 16. okt. 2023 Av: Trude Aalmen