Ledige stoler ved KORUS nord

Ved KORUS nord i Narvik er det fortsatt ledige stoler på møterommene. Nå skal det ansettes tre personer innenfor tidlig innsats- og behandlingsområdet. I løpet av høsten vil staben utgjøre nesten 30 ansatte.

Fra venstre: Siv Maude, Mikael Aagaard, Øystein Gravrok, June Rondestvedt og Lene Kvandal.
PLASS TIL FLERE: Disse fagfolkene ved KORUS nord håper at de ledige stolene på møterommene snart skal bli opptatt av minst tre nye kollegaer. Fra venstre: Siv Maude, Mikael Aagaard, Øystein Gravrok, June Rondestvedt og Lene Kvandal. De er alle seniorrådgivere som er tilknyttet fagområdene tidlig innsats og behandlingsområdet. Gravrok er i tillegg nestleder. (Foto: Trude Aalmen)

De siste månedene har det vært rekordmange utlysninger ved KORUS nord. Tilknyttet det nasjonale nettstedet forebygging.no er det nettopp ansatt en ny person, og snart skal også en ny kontorkonsulent være på plass. I tillegg vil seniorrådgiver Elisabeth Nordmo overta som ny virksomhetsleder fra sommeren av.

- Denne gangen søker vi etter nye fagfolk med kompetanse fra fagfeltet, spesielt med bakgrunn i Opptrappingsplanen for psykisk helse (2023-2033) og den kommende Forebyggings- og behandlingsreformen, sier Nordmo.

KORUS nords oppgaveportefølje spenner vidt, og de nye medarbeiderne vil få ulike oppgaver innenfor de aktuelle fagområdene. For tiden er det nasjonalt en særlig satsning på oppsøkende og tverrfaglig metodikk (ACT/FACT og FACT ung), og oppsøkende virksomhet rettet mot barn og unge.

- Men også andre oppgaver er aktuelle for de som ansettes, blant annet knyttet til Motiverende samtale (MI), rus og vold, rask psykisk helsehjelp og pårørendearbeid/barn som pårørende, fortsetter Nordmo. Hun håper på mange kvalifiserte søkere som kan tilføre både fagfeltet i nord og oss som kompetansesenter nye impulser.

Les mer om stillingene:

Annonse - Webcruiter

Publisert: 10. apr. 2024 Av: Trude Aalmen