Alkoholdebut og rustrender på dagsorden i Narvik

Alkoholdebut, rus, oppvekst og trender er stikkord for innleggene til Anders Bakken og Frøydis Enstad under konferansen Te ka slags nøtte? Den er i Narvik i neste uke, 18. og 19. oktober.

Anders Bakken og Frøydis Enstad
ALKOHOl og TRENDER: Forskerne Anders Bakken og Frøydis Enstad besøker konferansen `Te ka slags nøtte?`, i Narvik i neste uke.

Begge forskerne kommer fra ungdomsseksjonen ved velferdsforskningsinstituttet NOVA, som er en del av storbyuniversitetet OsloMet.

«Tidlig alkoholdebut – fra en risikofaktor til en risikomarkør», har Enstad valgt å kalle sitt innlegg. - Få forebyggende tiltak har hatt så stort nedslagsfelt som arbeidet med å utsette drikkedebuten for de unge, med mål om å forebygge alkoholrelaterte problemer. Å utsette drikkedebuten er ikke lenger et sentralt alkoholpolitisk mål, og det skyldes nok at drikkedebut ikke lenger anses å være en risikofaktor i seg selv, forteller hun.

I foredraget vil hun si litt om hvorfor tidlig alkoholdebut har fått så stor oppmerksomhet i forskning, politikkutforming og forebygging, og hva vi i dag tenker om betydningen av tidlig alkoholdebut. Hun vil også si litt om endringene vi har sett i ungdomsdrikking de siste årene.

 - Debutalderen har økt og beruselsesdrikkingen har gått ned. Hvilken betydning har det for drikkemønsteret blant unge voksne?, er spørsmål hun vil drøfte.

Anders Bakken er godt kjent som faglig leder av Ungdata-senteret ved NOVA. Hans innlegg har fått tittelen: «Oppvekst, rus og trender». Bakken påpeker at rammene rundt ungdoms liv har forandret seg dramatisk de siste tiårene. Kontrasten er stor mellom 1980- og 1990-tallets helt offline ungdomsgenerasjoner og dagens internettgenerasjoner, som nærmest lever sine liv online 24/7. Spørsmål han vil diskutere er: - Hva har en slik utvikling betydd for ungdomslivet og det å være ungdom? Og hvordan har dette påvirket ungdoms rusmiddelvaner?

I foredraget tar Bakken oss med på en reise i tid, der han ser nærmere på hva norsk ungdomsforskning har dokumentert av trender og utviklingstrekk de siste tiårene.

Det er fortsatt mulig å følge konferansen digitalt! Registrer deg her: https://korus.no/kurs/te-ka-slags-noette-2023

For digital påmelding
Publisert: 12. okt. 2023 Av: Trude Aalmen