Webinar om nettressursen «rusogvold.no»

KORUS nord

Adresse:
Teams
Dato:
tir. 19 sep. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 11:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Påmeldingsfrist
15.09.2023

Webinaret vil introdusere tilbudet om kompetanseheving Rus og vold, som tilbys den nordligste landsdelen av KORUS Nord og RVTS Nord.

Nettressursen «Kompetanseutvikling Rus og Vold» er laget av RVTS og KORUS for å heve behandleres, miljøpersonells og saksbehandleres kompetanse på fagområdene rus og vold.

Nettressursen består av forskjellige kunnskapsmoduler om rus og vold. Noen av modulene gjennomføres som E-læring, og andre vil være workshop moduler. KORUS og RVTS skal bistå med å implementere nettressursen og de ulike kunnskapsmodulene i tjenestene.

Målgruppe for webinaret:

Ledere, behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i ulike deler av rus- og psykiske helsetjenester, både i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Sted: Teams

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet: